Menu Zavrieť

24h modlitbová reťaz 20.11.2020 || 4. webinár: Učiteľ učiteľom – ako so žiakmi hovoriť o citlivých témach? – 25.11. o 17:00

Milí priatelia života a rodiny,

srdečne Vás pozývame zapojiť sa do 24-hodinovej ???? Modlitbovej reťaze za život a rodinu ????, ktorá sa uskutoční na sviatok bl. Anky Kolesárovej ???? 20. novembra 2020 od 00:00 do 24:00 ???? tam, kde práve ste! Táto aktivita má podporu bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu KBS J. E. Mons Stanislava Zvolenského.
? Stačí si vybrať jeden alebo viac 30-minútových časových blokov, počas ktorých sa budete modliť za život a rodinu na Slovensku, a zapísať sa na bit.ly/modlitbova-retaz
? Vhodné modlitby, ktoré sa môžete počas Modlitbovej reťaze pomodliť, nájdete na bit.ly/prolife-modlitby
Zapojte sa aj vy! bit.ly/modlitbova-retaz


Vzdelávať sa a vzdelávať

Dostali sme tip na tému ďalšieho webinára – ako pomôcť učiteľom odovzdať know-how v oblasti, v ktorej sa niektorí pedagógovia nemusia cítiť ako doma.

Naše pozvanie do 4. webinára prijal Mgr. Rudolf Vallo, školský špeciálny pedagóg a učiteľ náboženstva. Pripojte sa k nám 25.11. o 17:00 cez našu Facebook stránkuTešíme sa na vás. DOPLNENIE: Video z webinára si môžete pozrieť tu.

PS: Záznam z 3. webinára s Patrikom Daniškom (HFI) na tému Odkedy sme človekom nájdete tu.


Modlime sa za Poľsko

Spomeňme si v motlibách na Poľsko, ktoré sa môže vďaka rozhodnutiu Ústavného súdu posunúť v ochrane života ešte ďalej, môže urobiť krok k zrušeniu diskriminácie handicapovaných nenarodených detí. V Poľsku sa konajú protesty spojené s vandalizmom a dokonca so zneucťovaním kostolov. Modlime sa, aby mala poľská vláda silu dostáť zákonnej procedúre a prijať príslušnú legislatívu (110 organizácií z celého sveta píše poľskej vláde, medzi nimi aj slovenské).

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 6. októbra 2017 uviedol: „Zákony, ktoré výslovne povoľujú umelé ukončenie tehotenstva z dôvodu poškodenia, porušujú Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (čl. 4, 5, 8). Aj keď sa stav považuje za smrteľný, rozhodnutie sa stále uskutočňuje na základe poškodenia. Často pritom nie je možné povedať, či je poškodenie smrteľné. Prax ukazuje, že vyhodnotenie poškodenia je často nepravdivé. A aj keď nie je nepravdivé, takéto vyhodnotenie zachováva stereotypy o tom, že postihnutie nie je zlučiteľné s dobrým životom.“

Nenarodené dieťa je živou ľudskou bytosťou od momentu počatia. Ako uviedol Európsky súd pre ľudské práva v prípade Vo vs. Francúzsko, nenarodené dieťa „patrí do ľudskej rasy”. Keď tento postoj dovedieme do dôsledkov, nenarodené dieťa treba považovať za nositeľa všetkých ľudských práv, tak ako ostatných členov ľudskej rodiny.

Zatiaľ čo právo na život je najzákladnejšie ľudské právo, v medzinárodnom práve neexistuje právo na potrat. V Európe to pri viacerých príležitostiach potvrdila Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva. Ďalej, čo sa týka úpravy prístupu k potratu, Európsky súd pre ľudské práva zaujal stanovisko, že „právo ženy na rešpektovanie jej súkromného života musí byť vyvážené ostatnými konkurenčnými právami a slobodami, ktoré sú dotknuté, vrátane práv nenarodeného dieťaťa.”