Menu Zavrieť

Campfest – skvelý festival

Naši doborovoľníci sa spolu s Fórom života  zúčastnili letného festivalu Campfest v lokalite obce Kráľova Lehota neďaleko Liptovského Hrádku. Festival organizuje už tradične tím mládežníckych vedúcich z viacerých kresťanských cirkví Slovenska.
Dobrovoľníci hovorili s mladými ale aj s dospelými o témach ako sú prirodzené metódy plánovania rodičovstva (PPR), o aktivitách Fóra života a pripravovanom Národnom pochode za život, o možnosti zapojiť sa ako dobrovoľník a zároveň ponúkali tričká s tématikou ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Mladé dievčatá prejavili záujem aj o osobné stretnutie mimo stánku, kde prebehol rozhovor o PPR a o úskaliach používania hormonálnej antikoncepcie či prezervatívov. S ľuďmi, ktorí sa pristavili pri stánku, zástupcovia Fóra života hovorili aj o tzv. rodovej ideológii a jej dopade na rodinu a spoločnosť.

Počas CampFestu sa podarilo vystaviť baner k Národnému pochodu za život priamo pri hlavnom pódiu, kde zároveň dobrovoľníci rozdávali letáky s informáciami k podujatiu. Rozdali približne 2 000 letákov, takže veľa mladých malo možnosť dozvedieť sa aj o po prvýkrát pripravovanom celoslovenskom podujatí, ktorým je celonárodný pochod za život so snahou poukázať na dôležitosť ochrany života od počatia, a nie až od 13. týždňa života.

Ako užitočné sa ukázalo hovoriť o pro-life témach najmä s mladými, ktorí sa tak dozvedeli, aký postoj zaujať k otázkam homosexuality, ponúkanej antikoncepcii, voľnému životnému štýlu, či k otázkam zodpovednosti vo vzťahoch, aj s ohľadom na to, že práve mladí ľudia sú tí, ktorí budú formovať budúcnosť našej spoločnosti.

Elena Miškovičová, Fórum života, o. z.

vtacia_perspektiva__MAJKA FCOLKA

030820131090020820131079020820131085 030820131093 030820131094

 

 

 

foto: Monika Hricáková; vtáčia perspektíva: FB Majka Fcolka