Menu Zavrieť

Dajme si na rúško srdiečko za život; koronavírus spôsobuje, že sme všetci za život

Milí priatelia života a rodiny,

veľká vďaka Vám za všetko, čo robíte pre ochranu života a rodiny aj v týchto ťažkých časoch, vďaka za Vaše veľké srdce. Nie je to jednoduché, no každý z nás je povolaný k pomoci blížnemu človeku, či už

  • nákupom pre starších ľudí, ktorým sa zásadne neodporúča, aby chodili do obchodov,
  • či modlitbou a pôstom za odvrátenie nákazy,
  • podporou a poďakovaním tým, ktorí sú v tomto boji o život v prvej línii – lekárom, sestrám, zdravotníkov,
  • alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
Solidarita je slovom dnešných dní. Ešte raz, veľká vďaka Vám za Vaše veľké srdcia.

ZOSTAŇTE DOMA

Ako sa hovorí – tie najmenšie veci sú často to najviac, čo môžeme pre druhých urobiť. Ako viete, základ je ZOSTAŤ DOMA, byť trpezlivý, dodržiavať hygienu a nosiť rúško. Pozývame Vás tráviť tento výnimočný čas užitočne – zlepšovaním vzťahov v rodine, venovaním sa s láskou deťom, vzdelávaním sa (čo nám v nastupujúcej ekonomickej kríze s predpokladanou zväčšenou nezamestnanosťou môže pomôcť udržať si/získať prácu), modlitbou, aktivitami za život a rodinu na sociálnych sieťach…

Zaujalo nás

Zaujímavé a pravdivé myšlienky priniesol o. kardinál Krajewski: Koronavírus spôsobuje, že sme všetci za životOd kedy máme nešťastný vírus v Taliansku, prestali sme podľa pápežského almužníka kardinála Konrada Krajewského prezentovať kultúru smrti. „Nikto dnes nehovorí o tom, či deti s Downovým syndrómom môžu, alebo nemôžu žiť. Nikto dnes nehovorí, že starší ľudia „čakajú“ na eutanáziu. Neorganizujú sa pochody „rovnosti“, ktoré sú proti rovnosti a proti slobode. Nikde sa nehovorí o potratoch. Všetci sú za život. Hľadáme vakcíny, hľadáme ako sa zachrániť. Počnúc od médií, všetci si dnes vyberajú život,” povedal kardinál Konrad Krajewski. Viac TU.

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Chceme Vám tiež pripomenúť, že 25. marec je Dňom počatého dieťaťa. Je to už 20. krát, čo si 9 mesiacov pred Narodením Pána, Vianocami pripomíname potrebu chrániť najmenších z nás. Hoci sme zatvorení doma a napriek tomu, že všetky podujatia sú zrušené, vždy si môžeme symbolickú bielu stužku pripnúť na svoju profilovú fotku na sociálnych sieťach a takto robiť osvetu kdekoľvek napíšeme nejaký príspevok (návod – na svojej profilovej fotke na Facebooku kliknite na “Aktualizovať profilovú fotografiu” a vyberte si rám DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA). A možno zvládneme napísať a zverejniť aj pár myšlienok, prečo si vážime život každého človeka, bez ohľadu na veľkosť ? Povzbudzujeme Vás k tomu, šírme spolu úctu k životu.

Srdiečko za život

Rúška sú nedostatkový tovar a dnes azda najdiskutovanejšou témou na Slovensku. Mnohí ľudia v tejto dobe objavili svoje krajčírske schopnosti 🙂 a vytvorili niekedy až umelecké diela.

Využime aj nosenie tejto ochrannej pomôcky na šírenie úcty k životu – keďže biela stužka by na väčšine rúšok nebola viditeľná, nakreslime si na rúško jednoduché srdiečko za život. Môže byť červené, čierne, modré… môže vedľa neho byť nápis „za život“, alebo môže byť len tak osamotené :). Hlavne ale nech je viditeľné, aby sa mohli ľudia pýtať, čo symbolizuje, čo tým chceme povedať. A my budeme môcť nenásilne šíriť úctu k životu. Vďaka Vám za Vaše veľké srdcia.

S pozdravom
Tomáš Kováčik, Marek Michalčík a kol.
tím Národného pochodu za život

PS: 25. marca 1988 sa uskutočnila Sviečková manifestácia, ktorá predznamenala pád komunistického režimu. Veriaci sa napriek všetkým problémom spojeným s ich účasťou stretli so sviečkami v rukách a žiadali nielen práva pre veriacich – menovanie biskupov a náboženskú slobodu – ale aj dodržiavanie občianskych práv. Pripomeňme si dnes ich hrdinstvo, pripomeňme si, ako voči nim režim zakročil. Máme im byť za čo vďační.