Menu Zavrieť

Ďalší Národný pochod za život bude v septembri 2019

III. Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu 22. septembra 2019 v Bratislave.

Konferencia biskupov Slovenska na svojom 90. plenárnom zasadaní 5. 7. 2018 v Nitre rozhodla, že v spolupráci s ďalšími neziskovými organizáciami a spoločenstvami pripraví ďalší Národný pochod za život.

III. Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu, 22. septembra 2019 v Bratislave.

Už teraz si tento dátum zaznačme do svojich kalendárov. Je veľmi dôležité, aby sme všetci veriaci aj ostatní ľudia dobrej vôle verejne deklarovali, že si želáme, aby sme ako celá spoločnosť pristupovali s úctou ku každému ľudskému životu od jeho počatia po prirodzenú smrť a bránili jeho dôstojnosť.

Modlime sa, nech Boh požehná toto dielo.