Menu Zavrieť

Ubytovanie

Ubytovanie

Ubytovanie bude poskytované na školách, je potrebné priniesť si karimatku a spacák.

Cena (odporúčaná): 2€ / noc 
(*peniažky budú použité na hradenie nákladov
spojenými s Národným pochodom za život)

Maximálna kapacita: 750 osôb

Kontakt pre informácie ohľadom ubytovania účastníkov

ubytovanie@www.pochodzazivot.sk