Menu Zavrieť

Hymna

Vyhodnetenie súťaže podľa kategórií:

Hymna NPzŽ
1. miesto: kapela PROLIFE BAND – Život stále chráň (Pavol Jakab)
2. miesto: kapela S.I.L.A – Sen o rodine – detská hymna NPzŽ (Vladimír Bis)
3. miesto: kapela Poetica musica – Pastelky (Zuzana Eperješiová) (videoklip vytvorený 16-ročným fanúšikom Andrejom Šefčíkom)
Nápad pre NPzŽ
1. miesto: Mobilná aplikácia – R. Ondrišík
2. miesto: Virtuálna mapa s pro-life odkazmi – M. Sedlák
3. miesto: Hashtagová grafická mriežka – M. Petrášek – vzdal sa odmeny
Animo spot NPzŽ
3. miesto: Slovensko ide na pochod – I. Barták – vzdal sa odmeny
1. a 2. miesto sa neudeľovalo kvôli nízkemu počtu súťažiacich