Menu Zavrieť

List poslancom NR SR

Bratislava, 17. septembra 2020

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,
na aktuálnej schôdzi môžete pomôcť tehotným mamičkám aj ich nenarodeným deťom. Prosíme Vás, podporte tento zákon (tlač 154) a hľadajte aj ďalšie cesty, ako im pomôcť.

Na Slovensku sa konali už tri Národné pochody za život, ktorých sa zúčastnilo 70 000 ľudí (Košice 2013), 80 000 ľudí (Bratislava 2015) a 50 000 ľudí (Bratislava 2019). Na Slovensku je množstvo ľudí, ktorým leží na srdci ochrana života. Možno nemajú pod palcom médiá, ktoré rámcujú diskusiu o tejto téme. No sme tu a v srdci nosíme túžbu po ochrane nenarodených detí. Buďte, prosíme, zástupcami nenarodených detí v parlamente aj Vy.

Cieľ zástancov ochrany života je ľahko pochopiteľný – je ním ochrana života každého človeka. Táto téma si zasluhuje osobitnú pozornosť. Ľudstvo má skúsenosť s mnohými krivdami, ktoré boli páchané na druhých pre ich farbu pleti, spoločenský stav, etnicitu, či vierovyznanie. Chvalabohu otroctvo, holokaust a ďalšie formy diskriminácie sa nám už podarilo odmietnuť.

No aj dnes je medzi nami skupina ľudí, ktorej naše zákony odopierajú právo na život – sú to nenarodené deti. Pro-life hnutie si túto nespravodlivosť uvedomuje a žiada jej odstránenie podobne ako kedysi aktívni občania žiadali odstránenie otroctva. Ľudské práva nám patria preto, že sme ľudia, nie preto, akí sme ľudia. Preto žiadame rovnoprávnosť pre všetkých bez ohľadu na to, či sú narodení alebo nie, a bez ohľadu na akékoľvek iné kritérium. Ak je niekto človek, musíme mu priznať rovnaké právo na život, ako majú ostatní. Tak je to spravodlivé.

Skúste sa pozerať na nenarodené deti rovnako ako na iné deti. Ak existuje problém, náročná situácia v rodine, snažíme sa hľadať riešenie, ktoré bude dobré pre matku aj dieťa. Keď má chlapček úraz a zostane na vozíčku, neriešime to jeho zabitím, ale pomocou rodine. Keď rodič príde o prácu, riešením nie je zabitie niektorých z jeho detí, ale poskytnutie sociálnej pomoci rodine. Hľadáme riešenia, ktoré budú dobré pre všetkých. Robme to presne tak aj pri nenarodených deťoch, pretože vždy existuje lepšie riešenie, ako potrat!

Odporcovia prerokovávanej novely vravia, že navrhované zmeny zaťažia matku dieťaťa, ktorá chce ísť na potrat. Hovoria o „záujme matky“, ale kde zostalo dieťa? Namiesto riešenia, ktoré by bolo dobré pre všetkých, obhajujú „riešenie“, ktoré nie je dobré pre nikoho. Aj matka je obeťou potratu, ako to dobre vyjadrila sv. Matka Tereza: „Umelý potrat je hlboko protiženský. Tri štvrtiny jeho obetí sú ženy: polovica detí a všetky matky.“ Legálnosť potratu zvádza mnohých k myšlienke, že je prípustné riešiť problém zabitím dieťaťa. Pomôžte tento nespravodlivý stav zvrátiť.

Prosíme Vás, podporujte zákony, ktoré budú dobré súčasne pre rodičov aj pre nenarodené deti; podporujte zákony, ktoré odstránia diskrimináciu najmenších z nás. Na podporu týchto návrhov viaceré pro-life organizácie spolu s Národným pochodom za život dnes o 16:30 pred NR SR organizujú podujatie Krok za život. Aby sme spoločne urobili krok vpred.
S pozdravom,

Martina Bednáriková
Národný pochod za život|

Patrik Daniška
hovorca Národného pochodu za život