Menu Zavrieť

Národný pochod Hrdí na rodinu už túto sobotu || Video: Otcovstvo je najväčší dar || Pozývame na ruženec pred parlamentom

Milí priatelia života a rodiny,

žijeme v dobe, kedy je potrebné vysvetľovať najprirodzenejšie a normálne veci a obhajovať ich dôležitosť pre deti, mladých, jednotlivcov, rodiny i celú spoločnosť. Je to zvláštne, ale je to tak. Sociálne siete šíria k mladým ľuďom veľa toxického obsahu, ktorým ich mýlia. Snažíme sa to kompenzovať pravdivým obsahom na sociálnych sieťach, ale nie je v ľudských silách to vyvážiť; naviac dostávame polená pod nohy v podobe rôznych obmedzení od týchto technologických gigantov. Najdôležitejšie však je, ako formuje dieťa a mladého človeka jeho rodina. Ak túto úlohu rodičia zanedbajú a dieťaťu strčia do ruky mobil, majú časom našliapnuté na hodnotový zmätok a zmeny v hlave mladého človeka (vrátane rizika tvrdého odmietania viery a hodnôt, dokonca ich pošliapania prechodom k obhajobe kultúry smrti –sme toho, žiaľ, opakovane svedkami). Priatelia, venujme sa našim deťom, vysvetľujme im dôležitosť rodiny, lásky, manželstva, vzťahov… Je to dôležité.

Pozývame Vás už o pár dní na pochod Hrdí na rodinu. A v septembri na bratislavský pochod Bratislava za život. Ukážme aj tam, na čom záleží.


Ruženec za život a rodinu – pred parlamentom aj ONLINE

Srdečne Vás opäť pozývame na modlitbu svätého ruženca, ktorú sa pomodlíme v piatok 28. júla o 17:30 priamo pred budovou NR SR v Bratislave.

Zároveň budeme modlitbu vysielať aj online – môžete ju teda sledovať aj na našom Facebooku.


VIDEO: Otcovstvo je najväčší dar

Deti sú darom. Darom, ktorý robí náš život azda trochu náročnejším, ale o to bohatším a plnším. Nenechajme si ujsť tento dar! Muži, nebojte sa vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu! Je to to najvzácnejšie, žiadne autá, domy ani exotické dovolenky to neprevýšia.

Pozrite si krátke video s Tomášom Kováčikom, pro-life a prorodinným aktivistom a zakladateľom Asociácie za život a rodinu.


Vyhlásenie predsedu KBS k registrácii farmakologických „potratových prípravkov“ z roku 2013 stále aktuálne

Keďže sa v ostatnom čase opäť otvorila téma potratovej tabletky, dávame do pozornosti Vyhlásenie predsedu KBS k registrácii farmakologických „potratových prípravkov“ z roku 2013.

1. Úmyselné usmrtenie nenarodeného dieťaťa v živote matky vždy bolo, vždy je a vždy bude úkladnou vraždou – „ohavným zločinom“ (Ján Pavol II.). Na tom nič nemení spôsob, akým bolo zabitie počatého dieťaťa vykonané. Preto aj najnovšie rozširovanie spektra prostriedkov určených na zabíjanie bezbranných, nenarodených detí o chemické (farmakologické) potratové prípravky (napr. s obsahom mifepristonu, misoprostolu – tabletky Medabon, Mifegyn) je veľmi závažnou, smutnou skutočnosťou s mimoriadne zhubnými dôsledkami pre celú spoločnosť, osobitne však pre všetky priamo zúčastnené osoby.
2. Z uvedených dôvodov naliehavo žiadam zodpovedných štátnych predstaviteľov a príslušné štátne orgány Slovenskej republiky, osobitne ministerku zdravotníctva a predsedu vlády, aby mimoriadne starostlivo zvážili dôsledky svojich rozhodnutí v tejto oblasti, chránili nevinné, nenarodené deti obyvateľov Slovenska pred úmyselným zabíjaním a zasadili sa účinne v rozsahu svojich právomocí a zodpovednosti za „ochranu každého ľudského života už pred narodením“.
Celý text vyhlásenia nájdete na webe TK KBS.

Príďte na Národný pochod Hrdí na rodinu

Srdečne Vás pozývame na Národný pochod Hrdí na rodinu, ktorý sa uskutoční už túto sobotu (22. júla) na Jakubovom námestí v Bratislave.

Viac informácií nájdete na webe https://hrdinarodinu.sk/.


Podpíšte petíciu za stiahnutie podpory slovenskej ambasády pre LGBT pochod v Budapešti

Slovenská ambasáda v Maďarsku nedávno podporila miestny LGBTQI+ pochod v Budapešti a pridala sa k podpornému vyhláseniu, ktoré výrazne zasahuje do vnútorných záležitostí Maďarska a zároveň ohrozuje naše diplomatické vzťahy. Takéto kroky nás nielen zbytočne rozdeľujú, ale sú v priamom rozpore s hodnotami, ktoré nás ako väčšinu Slovákov spájajú. Naša krajina má silné hodnoty, ktoré by mali byť rešpektované aj za hranicami. Musíme dbať na to, aby naši zástupcovia v OSN a EÚ vždy hlasovali v súlade s našimi hodnotami a ústavou, najmä vo veciach ochrany rodiny, manželstva a detí. Nechceme zo Slovenska exportovať LGBT ideológiu, v našich srdciach nosíme lepšie hodnoty. Je neprijateľné, aby slovenské zastupiteľstvá v zahraničí podporovali ideologickú agendu a prekračovali tak svoje diplomatické kompetencie.

Prosíme, pripojte sa k petícii, ktorá žiada o stiahnutie podpory našej ambasády pre LGBTIQ+ pochod v Budapešti.


O. biskup Haľko o rodine

Zdieľajte slová otca biskupa Haľka na sociálnych sieťach:


Postavené na piesku: Alfred Kinsey dúfal, že jeho pedofilný „výskum“ prispeje k formovaniu sexuálnej výchovy. Podarilo sa.

Podľa životopisca Alfred Kinsey „strávil každú svoju bdelú hodinu snahou zmeniť sexuálne zvyky“ v Spojených štátoch amerických a, dá sa povedať, aj na celom svete. Ako prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa „vkladal nádeje do sexuálnej výchovy“. Pri pozorovaní súčasného stavu sexuálnej výchovy v USA i mimo nej by sa dalo usúdiť, že Kinseyho vízia sa plne realizuje.

Celý článok si môžete prečítať na webe Asociácie za život a rodinu.


Komisia biskupských konferencií Európskej únie COMECE: Etická neobhájiteľnosť „základného práva EÚ na potrat“

Komisia biskupských konferencií EÚ pre etiku vydala vyhlásenie Etická neobhájiteľnosť „základného práva EÚ na potrat“. Toto vyhlásenie si v plnom znení môžete prečítať na webe TK KBS.


Kampaň 40 dní za život bude aj tento rok v dvoch mestách na Slovensku

Od 27. septembra do 5. novembra sa na Slovensku už po šiestykrát uskutoční kampaň 40 dní za život. Za životy nenarodených detí, tehotné matky a ich rodiny sa tentokrát budú modliť na dvoch miestach: pred Ružinovskou nemocnicou v Bratislave a pred zdravotníckym zariadením Gynstar v Prešove.

Viac informácií nájdete na webe TK KBS.