Menu Zavrieť

Školenie pre pomocníkov tehotným matkám v núdzi

Na Národnom pochode za život v Bratislave chcú organizátori venovať zvláštnu pozornosť situácii tehotných matiek v ťažkostiach a snahám im pomáhať. Slovensko má omnoho väčší potenciál zviditeľniť, skvalitniť a rozšíriť pomoc poskytovanú tehotným ženám v ťažkostiach a Národný pochod za život chce pomôcť tento potenciál rozvinúť.

Z tohto dôvodu sa včera 22. 6. 2015 v spolupráci s Fórom života, neziskovou organizáciou Alexis a Slovenskou katolíckou charitou uskutočnil seminár zameraný na poskytovanie konkrétnej pomoci tehotným ženám a ich rodinám v núdzi. Seminár sa uskutočnil na pôde Centra pomoci pre rodinu v Trnave a zúčastnilo sa na ňom 20 účastníkov. Seminár bol určený pre profesionálov v sociálnej oblasti, ktorí už pracujú s touto cieľovou skupinou, alebo majú vážny záujem o tento typ sociálnej práce, aby mohli skvalitniť poskytovanú pomoc.

Počas seminára odzneli poznatky o legislatívnom prostredí, nadväzovaní prvého kontaktu, poskytovaní dištančného poradenstva v kontakte s tehotnou ženou v kríze, sociálnych službách krízovej intervencie. Lektori sa venovali aj pomoci ženám s postabortívnym syndrómom, etickým dilemám v poradenskom procese s tehotnou ženou v kríze, či marketingu služieb a poradenstva tehotným ženám.

„Seminár bol pre mňa a verím, že aj pre všetkých účastníkov, veľmi obohacujúci, pretože veľkú jeho časť tvorilo vzájomné interaktívne zdieľanie skúseností. Som veľmi rada, že napriek ťažkým legislatívnym podmienkam sa nám a našim organizáciám darí stále zlepšovať dostupnosť i kvalitu poskytovanej pomoci tehotným matkám v kríze. Je to iba vďaka nadšeniu a profesionalite ľudí, ktorým záleží na živote a dôstojnosti nielen počatých detí, ale každého človeka v každom životnom období.“ povedala hlavná lektorka Anna Verešová, riaditeľka neziskovej organizácie Áno pre život.

Pre veľký záujem organizátori plánujú v najbližších dňoch uskutočniť ešte jeden takýto seminár. Záujemci sa môžu prihlásiť na adrese hfi@hfi.sk, kde získajú aj podrobnejšie informácie o seminári.