Menu Zavrieť

O Národnom pochode za život

VÍZIA

Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.

Snívame o krajine, ktorá podporuje, chráni a vyzdvihuje rodinu založenú manželstvom, pretože v rodine sa vytvára najlepšie prostredie pre prijatie, ochranu a výchovu detí. O krajine, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti a majú odvahu ich prijať a vychovávať. Snívame o krajine kde sa robí všetko pre to, aby sa mohlo narodiť každé počaté dieťa. Kde sa pomáha rodinám a každej tehotnej matke v ťažkej životnej situácii. Kde vládne vzájomná pomoc a nikto sa necíti opustený a zbytočný.

Takéto Slovensko chceme, o takomto Slovensku snívame.
Pridajte sa k nám.

Snívate s nami tento sen aj Vy!
Príďte na Národný pochod za život povedať ÁNO ochrane každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Pomôžte nám meniť Slovensko, aby bolo plné úcty k životu.
  

MISIA

Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.   

CIEĽ

Chceme dosiahnuť spoločenskú i legislatívnu ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.  

HISTÓRIA

Prvý Národný pochod za život sa uskutočnil v roku 2013 v Košiciach, druhý v roku 2015 v Bratislave a tretí v roku 2019 v Bratislave. Vo svojom čase boli najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989. Celkovo ich navštívilo vyše 200 tisíc ľudí.

ORGANIZÁTORI

Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet n. o.
KBS si zároveň uvedomuje, že téma ochrany života sa týka celej spoločnosti a preto pozýva do spolupráce  aj ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie a ďalšie organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.
Na príprave Národného pochodu za život sa podieľa množstvo partnerov.

ORGANIZÁTORI

Iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život v roku 2024 sú prolife organizácie a nezisková organizácia Kanet n. o. pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Keďže téma ochrany života sa týka celej spoločnosti, organizátori pozývajú k spolupráci aj ďalšie cirkvi, spoločenstvá a organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

 

Deklarácia o spolupráci pri organizovaní Národného pochodu za život 2024

Bratislava

VÍZIA

Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.

Snívame o krajine, ktorá podporuje, chráni a vyzdvihuje rodinu založenú manželstvom, pretože v rodine sa vytvára najlepšie prostredie pre prijatie, ochranu a výchovu detí. O krajine, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti a majú odvahu ich prijať a vychovávať. Snívame o krajine kde sa robí všetko pre to, aby sa mohlo narodiť každé počaté dieťa. Kde sa pomáha rodinám a každej tehotnej matke v ťažkej životnej situácii. Kde vládne vzájomná pomoc a nikto sa necíti opustený a zbytočný.

Takéto Slovensko chceme, o takomto Slovensku snívame.
Pridajte sa k nám.

Snívate s nami tento sen aj Vy!
Príďte 22. septembra 2019 do Bratislavy povedať ÁNO ochrane každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Pomôžte nám meniť Slovensko, aby bolo plné úcty k životu.
  

joshua-reddekopp-412359-unsplash

MISIA

Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka.   

CIEĽ

Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka.   

matthew-bennett-425573-unsplash
reportaz v podani fotografa Antona Frica, www.fotoportal.sk

HISTÓRIA

Prvý Národný pochod za život sa uskutočnil v roku 2013 v Košiciach, druhý v roku 2015 v Bratislave. Vo svojom čase boli najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989. Celkovo ich navštívilo vyše 150 tisíc ľudí.

ORGANIZÁTORI

Iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život sú prolife organizácie a nezisková organizácia Kanet pod záštitou Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Keďže téma ochrany života sa týka celej spoločnosti, organizátori pozývajú k spolupráci aj ďalšie cirkvi, spoločenstvá a organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Na príprave Národného pochodu za život sa podieľa množstvo partnerov.

ORGANIZÁTORI

Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a nezisková organizácia Kanet.
KBS si zároveň uvedomuje, že téma ochrany života sa týka celej spoločnosti a preto pozýva do spolupráce  aj ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie a ďalšie organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.
Na príprave Národného pochodu za život sa podieľa množstvo partnerov.