Menu Zavrieť

Píšeme list poslancom a prosíme o podporu zákonnej ochrany nenarodených a ich mamičiek

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,
už o pár dní budete mať možnosť diskutovať a hlasovať o návrhu novely Zákona 73/1986 Zb., ktorej cieľom je pomoc a ochrana nenarodených detí a ich mamičiek pred umelým potratom. Ako zástupcovia organizátorov Národného pochodu za život sa na Vás obraciame s prosbou o podporu tohto návrhu Vaším hlasom.

Vyjadrujeme našu plnú podporu predloženému návrhu zákona, ktorý prináša zlepšenie súčasnej neľudskej a neudržateľnej potratovej praxe, chráni nenarodené deti pred smrťou umelým potratom bez udania dôvodu a zlepšuje informovanosť tehotných mamičiek. Aktuálne platný zákon z roku 1986 totiž nereflektuje súčasné vedecké poznatky, nakoľko sa nezmenil už viac než 30 rokov.

Naším dlhodobým cieľom je ochrana života každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť a prinášanie lepších riešení, ako je umelý potrat. V súčasnej neľahkej situácii sa ľudia neváhajú obetovať pre dobro svojich blízkych, starších, chorých i zraniteľných… Je dobré, že v sebe nosíme solidaritu ako jednu z dôležitých hodnôt. Rovnakým spôsobom musíme chrániť aj nenarodené deti, ktoré sú ľuďmi rovnako ako my, a zaslúžia si rovnaké právo na život, aké máme my ostatní. Právo na život je najzákladnejším ľudským právom, bez ktorého niet iných práv. Preto systematicky žiadame rovnoprávnosť pre všetkých bez ohľadu na vek, bez ohľadu na to, či sú narodení alebo nie, a bez ohľadu na akékoľvek iné kritérium. Ľudské práva nám totiž patria práve preto, že sme ľuďmi.

Skúsenosť tých, ktorí pomáhajú, hovorí, že smrť nenarodeného dieťaťa nie je riešením náročnej situácie, v ktorej sa mnohé tehotné matky nachádzajú. Práve naopak: po umelom potrate sa mamy opäť vracajú do rovnakých problémov, avšak tentokrát s bolesťou na duši – postpotratovým syndrómom. Tehotné matky v núdzi potrebujú našu praktickú pomoc; nenechajme ich napospas izolácii, náročným ekonomickým podmienkam, problémom s domácim násilím alebo bývaním. V 21. storočí už nemusí žiadne dieťa zomrieť umelým potratom. Praktická pomoc totiž existuje.

Na Slovensku sa doteraz konali tri Národné pochody za život, ktorých sa zúčastnilo 70 000 ľudí (Košice 2013), 80 000 ľudí (Bratislava 2015) a 50 000 ľudí (Bratislava 2019). Všetkým týmto ľuďom záleží na ochrane života nenarodených detí. Buďte, prosíme, ich zástupcami a zástupcami nenarodených detí v parlamente aj Vy. Hlasujte v prospech predloženého návrhu.

S pozdravom,
Mgr. Martina Bednáriková, MA
Národný pochod za život