Menu Zavrieť

Píšeme list poslancom, aby zlepšili poučenie mamičiek pred potratom a zrušili reklamu na potraty

Bratislava, 3. 12. 2019

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v septembri sa na Národnom pochode za život v Bratislave zišlo 50 000 ľudí, aby žiadali zlepšenie ochrany práva na život nenarodených detí a pomoci tehotným matkám v núdzi. Dnes, keď máte pred sebou návrh zákona o zlepšení poučenia matiek pred umelým potratom a o zákaze reklamy na umelé potraty (ČPT 1729), si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zaň zahlasovali. Prosíme tiež o podporu ďalších pozmeňovacích návrhov na zlepšenie ochrany života počatých detí.

Sme presvedčení, že práva nenarodených detí by mali byť chránené rovnako, ako práva všetkých ostatných ľudí. Žiaľ, súčasné zákony neuznávajú rovnosť všetkých ľudí, pričom za hlavný problém považujeme legálnosť zabitia nenarodených detí. Prosíme, pomôžte tento zlý stav postupne odstraňovať.

Jedným z krokov k lepšej ochrane nenarodených detí je aj lepšie poučenie matiek pred potratom. Predložený zákon navrhuje zaradiť do poučenia ukážku dieťaťa na ultrazvuku, pustenie tlkotu jeho srdca matke a odovzdanie výtlačku zo sonografického vyšetrenia.

My ľudia vnímame skutočnosť rozumom a citom a na ich základe sa aj rozhodujeme. Sme preto presvedčení, že poučenie pred potratom má vplývať na rozum aj cit matky, ktorá žiada o umelý potrat. Len tak bude poučenie naozaj kompletné. Tehotná matka sa dozvie viaceré argumenty o rizikách potratu, aj o možnostiach riešiť neželané tehotenstvo inými spôsobmi. No to nestačí – matka by mala počuť povzbudenie, že to zvládne. Mala by mať možnosť vnímať svoje dieťa ako človeka, ako živého tvora, ktorému bije srdce; že nie je len „zhlukom buniek“, ako sa často hovorí. Preto Vás povzbudzujeme, aby ste zlepšili poučenie pred umelým potratom ukážkou dieťaťa na ultrazvuku. Je dôležité, aby tehotné matky mali šancu dozvedieť sa tieto informácie včas, a nie až vtedy, keď už je neskoro.

Nenechajte sa odradiť rôznymi nafúknutými a nepravdivými tvrdeniami o škodlivosti ultrazvuku. Ultrazvuk, vrátane počúvania tlkotu srdca, sa podľa našej legislatívy (§ 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) musí vykonať v medziach medzinárodných štandardov upravujúcich bezpečné použitie ultrazvuku, a veríme, že takto sa na Slovensku aj vykonáva.

Obzvlášť dôležité je si uvedomiť, že ukázanie dieťaťa cez ultrazvuk je život zachraňujúci zákrok. Je v záujme dieťaťa, aby ho matka videla a počula tlkot jeho srdca. Ak je pre dieťa niečo naozaj nebezpečné, je to umelý potrat, pred ktorým ho zákon má pomôcť ochrániť.

Nenechajte sa odradiť ani tvrdeniami, že zákon zavádza nútené vyšetrenie proti vôli matky. Ak si matka ultrazvuk neželá, lekár ho proti jej vôli nesmie spraviť! Problém je zjavne niekde inde, a síce, či poskytnutie zdravotného výkonu možno podmieniť absolvovaním poučenia (ktorého súčasťou je ultrazvukové vyšetrenie). V zmysle dnešnej legislatívy je poučenie pri niektorých výkonoch povinné (bez poučenia nemožno zákrok urobiť) a umelý potrat patrí medzi tieto výkony. Povinnosť poučenia pred potratom sa teda nemení, zmení sa len rozsah poučenia, ktorého súčasťou bude po novom aj ukážka dieťaťa na ultrazvuku.

K poučeniu pred potratom sa vyjadril aj Ústavný súd SR v roku 2007: „Toto poučenie je nesporne podávané aj s cieľom pôsobiť na tehotnú ženu, aby zvážila, či neodstúpi od svojho zámeru vykonať zákrok, čím sa zaisťuje nielen ochrana zdravia ženy, ale (aj keď to citovaná časť § 7 zákona o umelom prerušení tehotenstva výslovne neuvádza) tiež ochrana nenarodeného ľudského života.“ Povinné poučenie pred potratom je vnímané ako forma ochrany nenarodeného života v súlade s Ústavou SR.

Ďalšou pozitívnou zmenou navrhovaného zákona je zákaz reklamy na umelé potraty. Naša spoločnosť sa zhoduje, že umelé potraty nie sú dobrá vec a malo by ich byť čo najmenej. Preto reklama tejto „služby“ nemá mať v našej spoločnosti miesto.

Obava, že lekári nebudú smieť informovať o poskytovaní umelých potratov, nie je opodstatnená. Zákon o reklame nepovažuje za reklamu zverejňovanie informácií, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva z iného predpisu. Takýmto iným predpisom je zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý stanovuje poskytovateľovi povinnosť sprístupniť cenník všetkých zdravotných výkonov, a to aj na webstránke, ak je zriadená. Tým sa súčasne dávajú zákonné medze poskytovania tejto informácie, aby sa informovanie o poskytovaní potratov nezvrhlo na ich propagáciu.

Ďalšou neopodstatnenou obavou je, že nová úprava povedie k obmedzeniu prístupu žien k odborným a nezaujatým informáciám o umelom potrate. Poskytovanie odborných informácií bez snahy uplatniť produkt na trhu (teda bez reklamy) nebude nijako obmedzená. Ale ak by niekto pri poskytovaní „odborných a nezaujatých informácií“ sledoval cieľ uplatnenia produktu na trhu, to by už zakázaná reklama bola. Poskytovanie odborných informácií bude teda naďalej dovolené, avšak len bez postranných reklamných cieľov.

Súčasne by sme Vás chceli povzbudiť, aby ste podporili aj ďalšie predložené pozmeňujúce návrhy. Sme presvedčení, že prispejú k zlepšeniu práv nenarodených detí, ale aj k scitliveniu našej spoločnosti k potrebám tých najmenších z nás.

S pozdravom,
Patrik Daniška, Annamária Cerovská
hovorcovia Národného pochodu za život