Menu Zavrieť

Počas Medzinárodného dňa detí organizátori Národného pochodu za život odhalili pamätnú tabuľu nenarodeným deťom

Bratislava 1.6.2020
Organizátori Národného pochodu za život (NPZZ) už v septembri priamo na hlavnom pódiu predstavili pamätnú tabuľu a umelecký prvok, ktorý bol vytvorený pri príležitosti konania 3. NPZZ. Pamätná tabuľa nesie text:
„Na pamiatku viac ako 1,4 milióna nenarodených detí na Slovensku (1957 – 2017)
„Potrat nikdy nie je tou odpoveďou, ktorú ženy a rodiny hľadajú.“ pápež František
Národný pochod za život. 22.9.2019“
Umelecký prvok je v tvare slzy, v ktorej je schúlené nenarodené dieťa v matkinom lone.

„Slávnostné odhalenie pamätnej tabule a umeleckého prvku sme zámerne zorganizovali pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa detí. V tento deň si predsa spomíname na všetky deti, bez ohľadu na ich veľkosť. Som rád, že sa podarilo zrealizovať osadenie tejto pamätnej tabule na jednom z najfrekventovanejších miest v Bratislave, a to na Námestí SNP. Verím, že mnohých okoloidúcich prinúti zamyslieť sa nad tým, že vždy existujú lepšie riešenia ako potrat a ako o tomto lepšom riešení povedať mamám zvažujúcim potrat,“ povedal Tomáš Kováčik, iniciátor vytvorenia a osadenia pamätnej tabule.

„Môj spovedník kapucín brat Karol ma kedysi povzbudil, aby som niečo urobila pre nenarodené deti. Z tejto myšlienky napokon vzišlo toto dielo poukazujúce na smútok spojený s potratmi – slza, v ktorej je schúlené nenarodené dieťa,“ povedala Iveta Halajová, autorka umeleckého prvku.

„Je veľmi symbolické, že sa táto pamätná tabuľa nachádza na budove nemocnice Milosrdných bratov, medzi oknami lekárne, v ktorej sa nepredávajú abortívne prípravky. Je umiestnená na námestí, kde od roku 1989 desaťtisíce ľudí volali po slobode a ako vieme, potrat je zneužitie slobody, je to krok do väzenia hriechu. O to dôležitejšie je, aby tu bola táto slza, ktorá je slzou pokánia za všetky tie nenarodené deti. Ako pripomína táto pamätná tabuľa bolo ich viac ako 1,4 milióna za dobu existencie potratového zákona. Pri požehnaní týchto prvkov som sa modlil, aby srdcia všetkých, ktorí ich uvidia, boli zasiahnuté a aby urobili všetko pre život vo všetkých fázach jeho vývoja,“ povedal Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy, ktorý osadené pamätné prvky požehnal.

„Som veľmi rád, že sa podarilo vytvorenie a umiestnenie tohto krásneho umeleckého diela v centre nášho hlavného mesta. Ďakujem všetkým, ktorí k tomu prispeli – iniciátorovi Tomášovi Kováčikovi, umelkyni pani Halajovej, umeleckému odlievačovi kovov pánovi Jánovi Konušovi, Hospitálskej reholi – Milosrdným bratom a samozrejme všetkým darcom, ktorí podporili Národný pochod za život,“ povedal Marek Michalčík, hlavný koordinátor NPZZ.

„S radosťou sme poskytli priestor na budove našej nemocnice, a to na mieste, kadiaľ denne prechádza množstvo ľudí a je neďaleko frekventovanej električkovej zastávky. Verím, že toto svedectvo pomôže ľuďom pochopiť vzácnosť života každého človeka a zlo skrývajúce sa za honosným heslom ‚možnosť voľby‘,“ povedal prior Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia, o. Richard Jombík.

„Som rada, že sa dnes spojili dve dôležité udalosti. V dnešný Medzinárodný deň detí taktiež štartuje 5. ročník projektu 9 mesiacov za život, ktorého hlavnou aktivitou sú modlitby skupín pred budovami, v ktorých sa vykonávajú umelé potraty a umelé oplodnenia. Misiu nášho projektu najlepšie vystihuje citát pápeža Jána Pavla II. z encykliky Evangelium vitae:„Naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet.“,“ povedala Katarína Kapinajová, bratislavská koordinátorka projektu 9 mesiacov za život.

„Mám nádej, že podobné iniciatívy vzniknú aj na ďalších miestach na Slovensku, aby sme tak sebe i iným pripomínali vzácnosť ľudského života, tragédiu potratu aj to, že je sú tu pre mamu i pre dieťa lepšie riešenia, ako potrat,“ uzavrel Tomáš Kováčik.

Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. Spolupracujú ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie a ďalšie organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Od začiatku potratovej legislatívy bolo na Slovensku nenarodených viac ako 1 500 000 detí.
Prvý Národný pochod za život bol v roku 2013 v Košiciach, druhý v roku 2015 v Bratislave a tretí v septembri 2019 opäť v Bratislave, zúčastnilo sa ho 50 000 ľudí.