Menu Zavrieť

podpora predsedu ÚPN

„Teším sa, že môžem spolu so svojou rodinou podporiť Vaše úsilie na obranu života.

Ovocím neúcty k životu sú koncentračné tábory, väznice plné väzňov, otcovia bez svojich detí a deti bez úplných rodín.

Úlohou Ústav pamäti národa je upozorniť na zločiny, ktoré boli spáchané na nevinných obetiach.

Aj naša krajina prešla kalváriou utrpenia a bolesti, či už v čase druhej svetovej vojny, alebo v období komunizmu. Zdá sa, že sme sa dostatočne nepoučili.

V našom národe úcta k životu bola hlboko zakorenená. Mala transcendentálny význam. Viera v Boha vytvárala pre človeka živnú pôdu.

Obávam sa, že dnes omnoho častejšie pod dojmom slobody ignorujeme morálne, či duchovné autority, relativizujeme objektívnu pravdu, či prirodzené zákony, ktoré Boh vpísal do každého z nás.  

Opäť zabúdame a sme kdesi na začiatku. Preto s celou svojou rodinou sa s radosťou zapojím do pochodu za život.“

Ondrej Krajňák (predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa)