Menu Zavrieť

Organizátori Národného pochodu za život podporili celosvetovú iniciatívu

Celosvetovú iniciatívu za ochranu života a rodiny môžu podporiť aj Slováci. Vyzvali ich k tomu organizátori Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční budúci rok v Bratislave. Za myšlienkou iniciatívy stojí medzinárodná organizácia ADF International. K 70. výročiu schválenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv vytvorila petíciu, v ktorej pripomína, že ľudské práva sú aj dnes vystavené porušovaniu a medzinárodné spoločenstvo by malo vyvinúť nové úsilie na ich ochranu. Slováci ju môžu podporiť na stránke imhumanright.org do 10. decembra 2018. 

„Rozhodli sme sa podporiť túto medzinárodnú iniciatívu ADF International pod názvom „I Am Human, Right?“, pretože vhodným spôsobom reaguje na nesúlad, ktorý v súčasnosti vládne vo vnímaní základných ľudských práv. Táto iniciatíva poukazuje na ich pôvodný zmysel a zároveň na výzvy, ktoré stále v oblasti ľudských práv pretrvávajú. Mám na mysli napríklad nerovnosť v právach medzi narodenými a nenarodenými ľuďmi,” skonštatoval Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2018 v Bratislave.

Vyhlásenie ADF International k petícii prízvukuje, že ľudské práva patria všetkým členom ľudskej rodiny a nemôžu byť nikomu odňaté rozhodnutím štátu alebo iného aktéra. Žiada chrániť právo na život od počatia až po prirodzenú smrť. V nadväznosti na text Všeobecnej deklarácie ľudských práv tiež vyzdvihuje potrebu ochrany rodiny ako prirodzenej a základnej jednotky spoločnosti, ktorá má nárok na ochranu zo strany štátu. V tejto súvislosti zdôrazňuje najmä právo rodičov rozhodovať o výchove svojich detí. Vo vyhlásení autori tiež varujú pred pretláčaním agendy „nových ľudských práv“, ktoré nedosiahli medzinárodný konsenzus a nie sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

Petíciu, ktorú chcú organizátori v decembri odovzdať Valnému zhromaždeniu OSN, môže každý podporiť podpisom na ich webovej stránke imhumanright.org. Množstvo ľudí petíciu okrem toho podporilo aj statusom či postom na sociálnych sieťach vyzývajúcim napr. na ochranu práva na život a hlásiacim sa k iniciatíve „I Am Human, Right?“ Organizátor petície ADF International je medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje ochrane náboženskej slobody a iných základných ľudských práv vo svete. Za týmto účelom vyvíja politické i právne aktivity vrátane vystupovania pred grémiami OSN a ďalších medzinárodných organizácií.

Národné pochody za život v Bratislave a v Košiciach boli vo svojom čase najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989. Do hlavného mesta prišlo pred tromi rokmi na pochod manifestovať za ochranu každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť 85 tisíc občanov. Pochod v Bratislave nadviazal na prvý rovnako úspešný Národný pochod za život v Košiciach z roku 2013.