Menu Zavrieť

Podporme snahu o ochranu najmenších z nás v NR SR || webinár o Downovom syndróme || online ruženec za život a rodinu

Milí priatelia života a rodiny,

chrániť najmenších z nás pred násilnou smrťou sa dá rôznymi spôsobmi, aj konkrétnou pomocou, podanou rukou v núdzi, emaptickým slovom, povzbudením, aj zákonom. Všetky tieto možnosti musia ísť ruka v ruke.
Mnohí preceňujú a boja sa zmeny zákona, ktorý by nás vrátil z nenormálneho stavu, ktorý tu zaviedol minulý režim pred viac ako 60 rokmi (povolením zabíjania nenarodených detí) do stavu normálneho, kedy bude najzákladnejšie ľudské právo na život garantované každému bez ohľadu na veľkosť, vek, handicap alebo akýkoľvek iný aspekt. Veľmi dobre o nesprávnych očakávaniach zmeny zákona hovoril na našom webinári M. Michalčík. Pripájame aj ďalšie video s vysvetleniami k tejto téme.
V parlamente sa v týchto dňoch rozhoduje, či sa NR SR bude zaoberať návrhom zákona, ktorý by zrušil potraty na žiadosť. Pri tejto príležitosti sme poslancom napísali list. Prosíme o modlitbu aj Vašu angažovanosť.

Modlitbová reťaz

Srdečne Vás pozývame zapojiť sa do 24-hodinovej modlitbovej reťaze za život a rodinu, ktorá sa uskutoční už tento piatok na sviatok sv. Jozefa od 00:00 do 24:00 tam, kde práve ste!

Stačí si vybrať jeden alebo viac 30-minútových časových blokov, počas ktorých sa budete modliť za život a rodinu na Slovensku, a zapísať sa na bit.ly/modlitbova-retaz

Vhodné modlitby, ktoré sa môžete počas Modlitbovej reťaze pomodliť, nájdete na bit.ly/prolife-modlitby

 


Webinár Národného pochodu za život

Srdečne Vás pozývame na náš 7. webinár s témou Svetový deň Downovho syndrómu je za nami. A čo ďalej? Hosťami budú:
– PaeDr. Veronika Plesníková, PhD., redaktorka časopisu Slnečnica,
– Ing. Róbert Lezo, predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku,
– Ing. Ingrid Ráczová, podpredsedníčka Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.
Ste srdečne pozvaní – 22.3.2021 o 17:00 na Facebookovej stránke Národného pochodu za život.

ONLINE live ruženec za život a rodinu

Pozývame Vás tiež pripojiť sa na ďalší ruženec za život a rodinu, ktorý sa spolu budeme modliť online 26.3. o 17:00 na FB stránke Národného pochodu za život. Pripojte sa k nám online alebo duchovne tam, kde budete. Lebo sú hriechy, ktoré je možné vyhnať len modlitbou a pôstom. Ďakujeme.

 


Krížová cesta za záchranu počatých detí

Naši priatelia z občianskeho združenia Aliancia za život ponúkajú krížovú cestu za záchranu nenarodených detí, ktorú môžete získať aj vy. Stačí napísať email na krizovacesta18@gmail.com a uviesť poštovú adresu, na ktorú chcete krížovú cestu dostať. V prípade otázok píšte na email krizovacesta18@gmail.com.

 


Finančná podpora pre prolife aktivity

Ako aktivisti sa ochrane života a rodiny venujeme dobrovoľnícky. Vedeli by sme robiť oveľa viac, ak by nás bolo viac a ak by sme od Vás mali poverenie na aktivity formou finančnej podpory. Zvážte prosím, či môžete prispieť aspoň 5€ na náš účet SK74 0200 0000 0034 4580 6051, variabilný symbol: 2222, aby sme mohli robiť napr. aj:

– billboardové kampane
– tvorba a promovanie prolife videí
– sponzorované príspevky na sociálnych sieťach
– prekladať a zverejňovať zahraničné argumenty, články,
– platiť kvalitných grafikov a kreatívcov,
– …

Ďakujeme.


S pozdravom Tomáš Kováčik, Martina Bednáriková a ďalší členovia tímu Národného pochodu za život


PS: Prepošlite tento email svojim priateľom, o ktorých si myslíte, že by ich zaujímal. Prihlásiť sa na odber nášho newslettera môžu hore na našej hlavnej stránke www.pochodzazivot.sk

PPS: Máte starší nevyužitý počítač, tablet, smartfón, ktorý môže pomôcť nejakému dieťaťu pripojiť sa na online výučbu? Darujte ho, darujte niekomu nádej na lepšiu budúcnosť -> darujbuducnost.sk