Menu Zavrieť

Pomoc pre ženy zaskočené nečakaným tehotenstvom

Poradňa pre ženy a dievčatá Alexis (www.alexisporadna.sk) zavŕšila začiatkom decembra 2012 tretí rok svojho fungovania. Jej cieľom je poskytovať poradenské služby. Za toto obdobie projekt poskytoval poradenské služby a podporu ženám a dievčatám, ktoré zvažujú umelý potrat alebo sa nachádzajú v závažných situáciách s tehotenstvom. Do poradne sa nám tiež ozývali muži, ktorí chceli riešiť tehotenstvo svojej priateľky príp. chceli pomôcť pri záchrane svojho dieťaťa.

logo ALXZa rok 2012 bolo riešených 161 prípadov (z toho 11 mužov), ktoré sa väčšinou týkali nečakaného tehotenstva a problémov s ním súvisiacich – ubytovanie, financie, neplnoleté matky a pod. Vďaka nášmu poradenstvu sa podarilo zachrániť 6 detí, o ktorých vieme. Nie vždy nám dá mamička vedieť, ako sa rozhodla.

Do projektu bolo zapojených 13 odborníkov z oblasti sociálnej práce, gynekológie, psychológie a ďalší. Najčastejšie boli prípady riešené e-mailom (97), potom telefónom (52)  a 12 prípadov osobným poradenstvom. Od rozbehnutia projektu sme celkovo riešili 366 prípadov.

Začiatkom januára 2013 sme dostali viaceré pozitívne reakcie na našu činnosť a to od mamičiek či rodičov, ktorí sa aj vďaka našej podpore a povzbudeniu tešia z toho, že sa rozhodli pre život svojho dieťatka a že si môžu užívať tú radosť, ktorú im dieťatko prinieslo.

Viac na www.alexisporadna.sk. (15. marec 2013, Zuzana Kiňová, Fórum života)