Menu Zavrieť

Príhovory z pódia

Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku

Excelencia Mons. Bober, košický arcibiskup a metropolita,
drahí spolubratia v biskupskej službe, kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry, otcovia a matky rodín, milí mladí priatelia, členovia rôznych “pro-life” organizácií a sympatizanti Hnutia za život, milovaní bratia a sestry v Kristovi,
pri príležitosti konania “Národného pochodu za život”, by som rád odovzdal všetkým vám: biskupom, kňazom, zasväteným osobám, veriacim i všetkým ľuďom dobrej vôle, pozdrav, povzbudenie a apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka.Terajší Svätý Otec, ešte ako arcibiskup Buenos Aires v Argentíne, v jednej zo svojich homílií zameraných na ochranu života, sa obrátil k svojím poslucháčom týmito slovami: “Chráňte ľudský život! Nedajte sa od toho ničím a nikým odradiť. Stojí to za to”.

Citujem tieto slová Svätého Otca z dvoch dôvodov: prvý je ten, že poukazujú na hodnotu ľudského života, ktorý je vždy božím darom a ako taký si zaslúži, aby sme nad ním držali ochrannú ruku v každej etape jeho vývoja a rastu.
A druhý dôvod je ten, aby sa zdôraznilo, že každá iniciatíva, ktorá sa koná na ochranu ľudského života, okrem toho, že je správna a legitímna, je predovšetkým dobro, ktoré prináša svoje ovocie v živote jak jednotlivých ľudí, tak rodín i celej spoločnosti. Toto je dôvod, prečo sa nemáme dať odradiť a podporovať každú takúto iniciatívu.

Dnes totiž spoločnosť, v Európe i vo svete, presiaknutá duchom laicizmu, bojujúceho proti viere a jeho kresťanskému posolstvu, ktoré sú svetlom pre každého človeka, stráca dokonca zmysel pre prirodzené ľudské hodnoty a odmieta ich považovať za normy svojho konania. Sám človek sa stavia do úlohy najvyššej autority, ktorá – úplne subjektívne – chce určovať, čo je dobré a čo zlé.

Preto stojí za to – ako vraví Svätý Otec – nedať sa nikdy odradiť od šírenia kultúry života, od jeho ochrany a od toho, aby sme v našej spoločnosti prispeli ku klíme, ktorá bude naklonená základným ľudským a kresťanským hodnotám – tak potrebným pre harmonický ľudský rozvoj i rozvoj spoločnosti, v ktorej žije.
Preto by som sa rád poďakoval Konferencii biskupov Slovenska, mnohým Cirkvám, rehoľným spoločnostiam, Fóru života a ostatným “pro-life” združeniam i mimovládnym organizáciám za takú chvályhodnú iniciatívu, akou je “Národný pochod za život”, obohatený zároveň o rôzne sprievodné programy s touto tematikou.

Želám tejto iniciatíve ešte úspešné pokračovanie a nech vás Panna Mária, Patrónka Slovenska i vaši svätí patróni sprevádzajú vo vašom živote viery i pri všetkých vašich aktivitách, ktoré v budúcnosti ešte budete konať na ochranu ľudského života. Amen.

Stanislav Zvolenský, predseda KBS

Milí priatelia,
vážení účastníci Pochodu za život,

v mene Konferencie biskupov Slovenska vás všetkých pozdravujem a ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a prišli sem do Košíc.

Mnohí z vás ste v pravom slova zmysle doputovali z menších i väčších vzdialeností, zo všetkých kútov Slovenska, vďaka za vašu ochotu, námahu a obetavosť.

Ďakujem aj všetkým organizátorom a stovkám dobrovoľníkov, ktorí celé mesiace s nadšením a obetavo pripravovali tento ušľachtilý prejav kultúry života.

Vaša prítomnosť ukazuje to, čo nosíte vo svojom svedomí: obdiv, vďačnosť a absolútnu úctu voči daru života. Vašu úctu a vďačnosť za dar života vyjadrujete však nielen týmto pochodom, ale aj vašou obetavou starostlivosťou o vaše deti, o vašich starých rodičov, o vašich dlhodobo či krátkodobo chorých, o vašich zomierajúcich. Vaša každodenná obetavá úcta k životu z vás robí pravdivú a zdravú časť našej spoločnosti, ktorá má budúcnosť, lebo je za život.

K životu nevyhnutne patrí aj odpustenie. Boh miluje všetko živé a aj preto je milosrdný. Boh si neželá smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Naša úcta a radosť zo života sa prejavujú aj radosťou z odpustenia, ktoré dáva život.

Pochod za život je cestou uzdravujúcej lásky k životu, lásky k životu od počatia po prirodzenú smrť, k životu, ktorý sa obnovuje odpustením. Láska k životu uzdravuje.
Vďaka vám všetkým, že ste prišli a vytvorili príťažlivé spoločenstvo, aby ste niesli na vašich rukách, vo vašich srdciach, na vašich perách radosť zo života a láskavo pozvali k tomuto pravdivému postoju aj všetkých ostatných.

Želám vám všetkým pokojný a radostný pochod za život.

Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu

Milí priatelia,
ďakujem vám, že ste prišli vyjadriť svoj postoj k životu do tohoročného Európskeho hlavného mestá kultúry, do Košíc. Ďalej sa chcem poďakovať všetkým organizátorom tohto nádherného stretnutia – Konferencii biskupov Slovenska, Fóru života, Deťom svätej Alžbety a všetkým dobrovoľníkom. Vďaka vám je Národný pochod za život skutočne národným. Vďaka vám z Košíc zaznieva silný hlas tých, ktorí chcú žiť v krajine, kde je ľudský život na prvom mieste.

My nehovoríme len o potratoch. Hovoríme o ľuďoch, ktorí denne zomierajú v okresných nemocniciach, hoci ešte neprišiel ich čas. Hovoríme o rodinách, ktoré žijú v chudobe. O ženách, ktorých starostlivosť o deti a blízkych štát nazýva dovolenkou a trestá nižším dôchodkom. O tom, že dôchodcov je stále viac a detí stále menej. Že k ľudskému životu patrí práca, ale vysoké dane a byrokracia ľuďom prácu berú. A hovoríme aj o arogancii tých, ktorí kradnú zo spoločného, takže nezostáva pre tých, ktorí sú na solidaritu odkázaní.

Slovensko potrebuje politiku, ktorá chráni a podporuje život. Politiku, ktorá v každom zákone myslí na rodinu. Pretože rodina je najlepšie prostredie pre vznik nového života. A hoci založenie rodiny je súkromným rozhodnutím muža a ženy, od fungovania rodín závisí existencia celej spoločnosti. Rodina je zdrojom nášho blahobytu aj solidarity.

Náš hlas nie je v Európe osamelý. Snaha o zmenu definície manželstva priviedla milióny ľudí do ulíc francúzskych miest. A európska občianska iniciatíva už zozbierala vyše milióna podpisov za zákaz financovania výskumu, pri ktorom dochádza k zabitiu ľudského embrya, z rozpočtu Európskej únie. Dokonca Európsky súdny dvor v Luxemburgu nedávno rozhodol, že nie je možné patentovať výsledky takéhoto výskumu, pretože aj nenarodenému dieťaťu prináleží ľudská dôstojnosť.

Zmena politiky v prospech života je otázkou prežitia Slovenska aj celej Európy. No väčšina politikov sa správa, ako by to nevideli. Európska komisia tlačí na členské štáty, aby za každú cenu zvyšovali percento zamestnaných žien. Európska legislatíva sa dnes pozerá na ženu ako na pracovníka, ktorý môže porodiť dieťa, ale potom by sa mal hneď vrátiť k výrobnému pásu.

V ošiali politickej korektnosti sa v niektorých európskych štátoch prestávajú používať výrazy „otec“ a „matka“.

Aj preto sme dnes tu. Aby sme v našej spoločnosti vrátili na prvé miesto ľudský život a rodinu.
Pretože vrátiť život na prvé miesto znamená začať si vážiť samých seba aj druhých.
A potom spoločne zmeniť našu krajinu a Európu.

Martin Hanus, novinár

Vážení spoluobčania,
možno sa pýtate, prečo tu na tribúne reční novinár. Novinár je predsa len z princípu skôr pozorovateľom, ten, ktorý o podujatiach tohto typu informuje, a žiaľ niekedy ani neinformuje. Lenže dnes sa tu nedá byť nezávislým pozorovateľom. Nestojím tu pred vami ako novinár, ale ako človek.

V slovenskom zákonodarstve niet neľudskejšieho, niet barbarskejšieho zákona, ako je zákon o takzvanom umelom prerušení tehotenstva. Štát, v ktorom žijeme, náš štát, týmto zákonom každý rok umožňuje a posväcuje masové zabíjanie nenarodených detí. A to len tak na požiadanie, za poplatok 250 eur.

S bolesťou treba priznať, že tento zákon bol a je veľmi úspešný. Za 55 rokov svojej existencie zabil na Slovensku 1 300 000 detí.
Tento zákon poznačil a zničil životy žien, ale aj mužov, ktorí podľahli jeho vábeniu a v istý okamih svojho života uverili, že je riešením ich problémov.
Tomuto zákonu sa podarilo moderného človeka presvedčiť, že je vrcholom rozumu a pokroku. Mnohí si totiž myslia, že je rozumné a pokrokové, keď 7-centimetrové dieťatko v 12. týždni tehotenstva nemá žiadne právo na život, ale už o jeden-dva dni neskôr, zrazu nejakým zázrakom právo na život má. Toto je vraj vrchol rozumu a pokroku.

Treba uznať, tomuto zákonu sa podarilo vniesť zmätok aj do našich hláv. Možno aj my občas uveríme pohodlnej schéme, že áno, správny katolík má byť proti potratom, má byť pro-life, veď mu to káže cirkev, ale správny liberál má byť za takzvanú slobodu voľby, má byť pro-choice.
To všetko je však veľký podvod. Byť proti nie je vecou len náboženského presvedčenia, ale je to vecou ľudskosti. Preto tu dnes stojíme ako ľudia – či sme kresťania, alebo nie sme kresťania.

Drahí spoluobčania, jedna vec sa tomuto zákonu nepodarila. Cieľom jeho autorov bolo nadobro uspať svedomie spoločnosti. Niekde sa to podarilo, včera sa na podobnom pochode za život v Berlíne, hlavnom meste 80-miliónového Nemecka, zúčastnilo len 4500 ľudí. Ale tu na Slovensku sa to našťastie celkom nepodarilo. Teraz na tomto preplnenom námestí zisťujeme, že my, čo sme sa nenechali uspať mocou akéhosi zákona, tvoríme veľkú spoločenskú silu.

Je na nás, čo s touto energiou urobíme ďalej. Považujme našu účasť na tomto pochode za osobný záväzok. Keď sa vrátime späť domov, nebojme sa hovoriť o tejto téme o čosi otvorenejšie než predtým. Hovorme o tom s pokojom, umiernene, neútočne, ale hovorme jasnou rečou. Nebojme sa prejaviť aj na pracovisku, na stretnutí s priateľmi, alebo na Facebooku.

Áno, občas budeme za bláznov, ale to vôbec nevadí.

Nedávno zosnulý velikán Silvester Krčméry pred 60 rokmi povedal komunistom priamo do očí: Vy máte moc, my pravdu. Áno, tento zákon, táto ideológia, táto diktatúra relativizmu, má obrovskú moc. Ale pravda, drahí spoluobčania, pravda je dnes tu v Košiciach!

Je skvelé, že ste prišli.

Dušan Havrila, Ekumenické spoločenstvo v Košiciach

Vážení spoluobčania, pútnici,  hostia, bratia a sestry!
Chcem Vás všetkých srdečne pozdraviť v mene Ekumenického spoločenstva v Košiciach, chcem nás všetkých pozdraviť ako comunio viatorum – teda ako spoločenstvo pútnikov! Prítomnosť Vás všetkých na tomto Národnom pochode za život je pekným svedectvom o naplnení a zrealizovaní dobrej myšlienky. To čo ako spoločenstvo prežívame spolu, to čo spoločne prezentujem by nebolo možne, ak by išlo len o individuálnu prezentáciu tejto myšlienky. Touto našou spoločnou aktivitou vyjadrujeme to, čo patrí medzi najkrajšie túžby človeka – túžba po živote. Vlastne všetko živé ma v sebe genetický zakódovanú túžbu po živote. Už len také semienko sa  v prostredí do ktorého bolo vložene – priam pochované do zeme sa derie k životu. Pekným obrazom túžbu po živote je, ak sa v trhline, skaly či asfaltu objaví kvietok- je to iste impozantné, ale aj hlboko oslovujúce – lebo je tom vyjadrená túžba po živote….A to je sila, sila života…

Tento fakt sily začínajúceho života sa zákonite uplatňoval a uplatňuje, no v poslednom čase je ohrozený. Proti životu sa stavia i veda, i zákony, i verejná mienka, i medicína s s prístupnými a dostupnými preparátmi uplatňujúcich v praxi…  Život je ohrozený v mnohých sférach každodenného života… Prejavuje sa to i v demografickom vývoji a vnímame to ako pôvod krízy.

Je potrebné si uvedomovať celý súvis hodnoty a ochrany života.

V oblasti myslenia, verejnej mienky a šírením zdravej etiky a zodpovednosti. Ale  i v oblasti modlitby, kde sa chceme spájať  nie len ako kresťania, ale aj ako ľudia dobrej vôle ľudia rešpektujúci dar života… S ľuďmi dobrej vôle sa chceme spájať na zodpovednej etickej úrovni a ľudskej dôstojnosti.
V tomto duchu sa Ekumenické spoločenstvo v Košiciach, ktoré tvorené jedenástimi 11 subjektmi kresťanských cirkvi a židovskej náboženskej obce zúčastňuje tohto podujatia a takým to spoločným prejavom a účasťou na Národnom pochode za život sa symbolicky spájam všetkých kresťanov i Košičanov i občanov Slovenska.

Marek a Katarína Michalčíkovci

Na úvod chcem najskôr pozdraviť tých, vďaka ktorým tu sme. Mám na mysli našich rodičov, mamu a otca. Pozdravme teraz svojich rodičov a poďakujme im za život. Ak ste tu s nimi spolu, môžete ich objať. A my, ktorí tu nemáme rodičov, môžeme im zakývať do kamier. Všetci spolu dvihnime ruky a poďakujme. Ďakujem mama, ďakujem otec. Ďakujem vám za život.

Keď som sa pred 17-stimi rokmi začal angažovať v ochrane života, neexistovala v tom čase žiadna sila na úrovni občianskej spoločnosti, ktorá by sa zastávala počatých nenarodených detí. A dnes? Naskytá sa mi taký obraz, o akom sa mi ani nesnívalo. Tisíce a tisíce ľudí, ktorí túžia po ochrane ľudského života ako nevyhnutnej podmienke spoločnosti.  Preto chcem poďakovať  všetkým, ktorí sa v posledných desaťročiach obetovali pre ideály zachovania života a ľudskej dôstojnosti každej ľudskej bytosti. Mnohí z vás sú tu. Uznanie patrí všetkým združeniam, spoločenstvám, ale aj všetkým jednotlivcom. Urobili ste mnoho práce v oblasti konkrétnej pomoci, prevencie, edukácie, informovanosti.  Áno milí pro-life-áci, dnešok, to je predovšetkým vaša zásluha.

Dnes je nám tu nádherne. Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli. Vyšli ste von. Vyšli ste zo svojich domovov, aby ste tu ukázali, že ste za život . Chcem vás poprosiť len o jednu, jedinú vec. Nezabudnite na tento svoj dnešný skutok, ale pokračujte v ňom. Už zajtra, vo svojich domovoch, na svojich pracoviskách, v školách, aby náš národný pochod pokračoval každý deň. Vyjdime zo seba von vždy, keď bude potrebné sa zastať nenarodených alebo rodiny. Už nemlčme, nenechávajme si svoje postoje iba pre seba. Nenechávajme budúcnosť napospas kultúre smrti. Máme čo tomuto svetu ponúknuť, pretože spolu so životom, ponúkame nádej. Bojujme za život, lebo iba tam kde je život, je nádej. Ďakujem, že ste prišli.

Marek Michalčík

Chcem sa obrátiť hlavne na Vás, mladí. Svoje presvedčenie za život žite denne vo svojich životoch a buďte naňho hrdí; buďte sebavedomí, že spolupracujete na kultúre života. Verte si! Stojí to za to.
Katarína Michalčíková