Menu Zavrieť

Pro-life granty

O čo ide?

Granty na podporu nových pro-life projektov.

Kto sa môže prihlásiť?

Ktokoľvek.

Koľko peňazí sa rozdelí?

Asi 3 000 Eur spolu na všetky podporené projekty.* Je možné, že grant bude ponúknutý na pokrytie časti projektu.
* Presnejšie 5% z verejnej zbierky Národného pochodu za život. (Rovnakou sumou sa prispeje aj na už etablované pro-life projekty.)

Dokedy a ako sa prihlásiť?

Do 12. októbra 2015 vyplnením tohto formuláru.

Aké sú kritériá?

Musí ísť o projekt na podporu ochrany života, plusom je, ak:

  • je zameraný na konkrétnu pomoc nenarodeným deťom a ich matkám,
  • bude realizovaný v časti Slovenska s vysokou potratovosťou,
  • zapojí do činnosti alebo inak pozitívne ovplyvní mládež,
  • bude mať dlhotrvajúci účinok alebo fungovanie.

Najdôležitejšie však je, aby šlo o dobrý nápad. O ocenení projektov a výške pridelenej sumy rozhodne komisia na základe slobodnej úvahy.
Peniaze budú poukázané po podpise vzájomnej dohody víťaza/víťazov s organizátorom.

Kto to organizuje?

Národný pochod za život (cez Kanet, n.o.).

Stiahnite si plagát pro-life startup