Menu Zavrieť

TS: Je čas zlepšiť ochranu nenarodených – najmenších z nás

Sme presvedčení, že práva nenarodených detí by mali byť chránené rovnako ako práva všetkých ostatných ľudí. Preto podpodujeme všetky rozumné snahy a návrhy, ktoré pomôžu túto diskrimináciu odstraňovať.

Minulý týždeň sa dostali do NR SR štyri návrhy, ktoré majú snahu zlepšiť ochranu mamičiek a nenarodených detí pred umelým potratom. Podobná situácia bola aj minulý rok bezprostredne po Národnom pochode za život. Vtedy sa jeden zo štyroch predložených návrhov dokonca dostal do druhého čítania, kde iba veľmi tesne neprešiel.

Ako organizátori Národného pochodu za život povzbudzujeme a vyzývame poslancov, aby nedovolili zopakovanie tohto scenára a hľadali, našli a prijali adekvátnu zmenu legislatívy v prospech ochrany života. Po desiatkach rokov celospoločenskej diskusie a veľkého pokroku v oblasti medicíny ako aj poskytovania pomoci a podpory tehotným matkám v núdzi zo strany nezikového sektora, by mali prísť na rad aj činy v legislatíve a angažovanosť štátu. Spolu s desiatkami tisíc účastníkov pochodov za život očakávame, že poslanci naplnia tieto očakávania a tentoraz legislatívu na zlepšenie ochrany nenarodených a ich matiek prijmú.