Menu Zavrieť

TS: Prvým 100 záujemcov bezplatne zašle Nadácia Fides et Ratio Verbum – časopis pre kresťanskú kultúru s kvalitným obsahom

Nadácia Fides et Ratio sa v rámci kampane na podporu kresťanskej kultúry na Slovensku rozhodla rozdať prvým 100 záujemcom  Verbum – časopis pre kresťanskú kultúru. Od roku 2021 tento časopis s dlhoročnou históriou vydáva Spoločenstvo Ladislava Hanusa a dáva v ňom priestor katolíckym intelektuálom zo Slovenska aj zahraničia. Cieľom časopisu je šíriť kresťanskú kultúru a idey v súčasnom svete.

 „Nadácia Fides et Ratio bezplatne zašle prvým 100 záujemcom dar v podobe kvalitného katolíckeho časopisu Verbum, v ktorom čitatelia nájdu hodnotné myšlienky. Kresťanské myšlienky obohacujú svet, a preto chceme podporiť ich šírenie na Slovensku. Zároveň chceme dať do pozornosti verejnosti tento časopis ako taký,“ hovorí Jozef Filko, správca nadácie.

„Časopis Verbum má za sebou bohatú tradíciu. Vznikol v roku 1946 v Košiciach a medzi jeho zakladateľov patrili Anton Harčár, Janko Silan či Ladislav Hanus. V roku 1948 ho komunisti zakázali, obnovený bol po roku 1990. Od roku 2021 ho vydáva Spoločenstvo Ladislava Hanusa a dáva v ňom priestor katolíckym intelektuálom. Veríme, že sa nám vďaka nemu darí šíriť kresťanskú kultúru a myšlienky v súčasnom svete, povedal Juraj Šúst, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa.

V ostatných 4 číslach, ktorými bude nadácia obdarúvať záujemcov, boli rozoberané aj témy:

  • ako premýšľajú nové generácie katolíkov o Cirkvi a štáte,
  • prečo konzervatívci ustupujú, prečo sekulárne náboženstvá vytláčajú kresťanstvo, ako sa to dá zmeniť a kde začať,
  • súčasná kultúra, vplyv sociálnych sietí na duchovný život,
  • katolícky svet a národná identita,
  • katolícke vzdelávanie na Slovensku, náročnosť dialógu medzi kresťanmi a progresívcami v kultúre, médiách a v politike,
  • hľadanie katolíckeho umenia a jeho miesta v sekulárnej spoločnosti,
  • recenzie zaujímavých filmov, hudby a kníh, vrátane románov, ktoré sa dotýkajú sexuálnej, resp. feministickej revolúcie a dopadov odklonu od viery a kresťanskej sexuálnej etiky

Veľmi zaujímavými sú aj texty od známych zahraničných autorov ako Rod Dreher, Mark Regnerus, Štěpán Smolen či Scott Hahn.

Časopis si možno objednať na nfr.sk/dar-casopis-verbum/

„Cieľom Nadácie Fides et Ratio je podpora obhajoby a šírenia kresťanských hodnôt vo verejnom a kultúrnom živote na Slovensku, aby sa nielen zachoval kresťanský ráz Slovenska pre ďalšie generácie, ale aby sa aj ďalej rozvíjal. Do rozvíjania cieľov Nadácie Fides et Ratio je pozvaný každý, komu na kresťanských hodnotách na Slovensku záleží,“ uzavrel Jozef Filko.