Menu Zavrieť

TS: Začína duchovná príprava pred Národným pochodom za život

Bratislava/Košice 6. jún 2024 – Organizátori Národného pochodu za život vyzývajú veriacich, aby sa zapojili do duchovnej prípravy pred Národným pochodom za život. Duchovná príprava začína v piatok 7. júna na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

„Skôr, ako sa zídeme na Národnom pochode za život, zverme naše úsilie dobrému Bohu. Nech on očistí a dá vzrast nášmu úsiliu,“ uvádza košický kňaz Dušan Škurla, ktorý je koordinátorom Národného pochodu za život.

Duchovná príprava bude prebiehať počas šiestich piatkov. Ide o prvé piatky v mesiacoch jún až september, a tiež dva piatky v septembri, ktoré predchádzajú Národnému pochodu za život. Ten sa bude konať 22. septembra 2024 v Košiciach.

Výzvu na duchovnú prípravu približuje Martina Bednáriková, spoluorganizátorka Národného pochodu za život takto: „Na každý piatok sme pripravili jeden konkrétny úmysel. Prosíme, aby sa veriaci v tieto dni modlili a postili za tieto úmysly i za Národný pochod za život. Forma modlitby a sebazáporu je na zvážení každého, kto sa zapojí.“

Prvým úmyslom, za ktorý sa budú veriaci modliť už tento piatok, je zastavenie tragédie umelých potratov a iných útokov na nenarodené deti. Nasledovať budú modlitby za prebudenie národa pre vec ochrany života a ľudskej dôstojnosti každého človeka, za zjednotenie pri obrane práva na život, ale aj za verejných činiteľov, či za nové diela ochrany ľudského života a rozvoj kultúry života na Slovensku.

„Vieme, že tieto ciele sú nad naše ľudské sily. Preto sa v nádeji chceme zapojiť do tohto duchovného zápasu, lebo vieme, že Bohu nič nie je nemožné. Angažujem sa v modlitbovej prítomnosti pred nemocnicami, a máme krásne výsledky. Už na jedenástich miestach sa prestali vykonávať potraty; a koľkí ľudia nám povedali, že to nemá zmysel! Preto sa aj pred Národným pochodom za život s vierou obraciame na Pána Boha,“ vysvetľuje motivácie tejto iniciatívy duchovný otec Dušan Škurla.

Národný pochod za život organizujú pro-life organizácie pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Doposiaľ sa konali tri pochody, a to v roku 2013 v Košiciach a v rokoch 2015 a 2019 v Bratislave a patrili medzi najmasovejšie podujatia od novembra 1989. Ich cieľom je presadzovať ochranu života a dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

 

plagát k duchovnej príprave