Menu Zavrieť

[VIDEO] zo 4. webinára: Učiteľ učiteľom

Ďakujeme p. Mgr. Vallovi za podelenie sa o hodnotné skúsenosti o tom, ako so žiakmi hovoriť o citlivých témach. [video z webinára tu]

Prezentácia na stiahnutie tu [PDF]