Menu Zavrieť

Vysvetlenie sloganu

poďme

Nemáme čas zostať nerozhodní, stáť na okraji, zostať nečinní. Udrela hodina odvážnych ľudí, ľudí nádeje… Ján Pavol II.

Každý  pochod  začína  myšlienkou  –  pochodom mysle.  Aj  rozhodnutie  chrániť  každý  ľudský   život je  otázkou  rozumu.  To  sa  ale  nestane,  ak  sa  touto myšlienkou  nikdy  nezačneme  zaoberať.  Úvodné slovo  „Poďme“   je  v  množnom  čísle,  je  výzvou na spojenie  sa  všetkých,  ktorí  sú  za  život.  Ísť  spoločne je  prejavom  jednoty  a  vzájomného  povzbudenia. Pochody  za  život  sú  najčastejším  verejným  prejavom hnutia za život na celom svete. Po lokálnych pochodoch za život, ktoré už na Slovensku prebehli vo viacerých mestách, dozrel čas na spojenie sa do jedného spoločného, celoslovenského pochodu.

 

von

Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen zlé slová a skutky zlých ľudí, ale aj neospravedlniteľné mlčanie dobrých.

Martin Luther King, Jr.

Nedovoľme,  aby  bola  pravda  umlčaná! Dnes  už  nestačí  zostať  so  svojím  pro-life postojom doma za pecou. Povedzme nahlas a verejne pravdu o dôstojnosti každého človeka. Ohlásme zo striech pravdu o nádeji pre tých, ktorí konali proti životu. Verejne sa zastaňme tých, ktorým sa siaha na život.

a bojujme

Potrat je najväčším ničiteľom pokoja, pretože je to vojna proti dieťaťu.

Matka Tereza

Náš boj za život nám nedovoľuje používať násilie. Našimi zbraňami  sú  pravda,  láska  a  pokorná  odvaha.  Mnohí prinášajú veľké obete a sebazápory, aby dosiahli víťazstvá v  športe  alebo  v  iných  oblastiach  života.  O  to  viac  si súčasná  situácia  vyžaduje,  aby  sme  sa  nasadili  v  zápase o uznanie plnej dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť! Bez nášho nasadenia sa nič nezmení.

za život

Každý z nás mal veľmi presný moment začiatku svojho života, keď  sa  v  jednej  bunke  –  oplodnenom  vajíčku  –  zhromaždili všetky postačujúce genetické informácie a týmto začiatkom je moment oplodnenia. O tom niet najmenšej pochybnosti…

Dr. Jérome Lejeune

Život je primárnou hodnotou, od ktorej závisia všetky ostatné. Každý z nás má nevyčísliteľnú hodnotu.  Hodnota  č l o v e k a  a  jeho  dôstojnosť nie sú závislé na veku, veľkosti,  rase, pohlaví, vierovyznaní, názore ani  na  zdravotnom stave. Právo na život je neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Preto cítime potrebu zastať sa života tých, ktorí to nedokážu sami. Dnes sú to najmä počaté deti, ale aj zomierajúci či hendikepovaní. Úcta k životu je základňou spravodlivého života. Naviac, ak sa zastávame života iných, chránime aj ten vlastný.

Podporte nás najrozličnejšími spôsobmi na www.pochodzazivot.sk -> PODPOR NÁS