Menu Zavrieť

Webinár o pochovávaní nenarodených detí || Ruženec za život a rodinu || Pro-life hnutie má svoju vlajku

Milí priatelia života a rodiny,

na Slovensku považujú tehotenstvo za problém tisíce tehotných matiek ročne. Každý z nás sa môže stretnúť so ženou ohrozenou umelým potratom. Jej dieťaťu, ako aj jej samej veľmi pomôže, ak poskytneme oporu a podáme pomocnú ruku tam, kde je to potrebné.

Detailné informácie ohľadne spôsoboch a možnostiach pomoci pre tehotné matky v núdzi, ktoré zvažujú potrat, nájdete na našom webe.


Webinár o pochovávaní nenarodených detí

Srdečne Vás pozývame na webinár Pochovávanie nenarodených: Jeden zo skutkov telesného milosrdenstva, v ktorom sa pozhovárame s Patrikom Daniškom, predsedom HFI – Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Webinár sa uskutoční online v stredu 5. októbra o 20:30.

Na webinár sa netreba prihlasovať. Môžete ho sledovať zadarmo naživo alebo neskôr zo záznamu priamo na našom Facebooku či YouTube. Svoje otázky a postrehy môžete písať priamo pod naživo vysielané video.

Ste srdečne pozvaní – 5.10. o 20:30 na Facebookovej stránke Národného pochodu za život.


Parlament neschválil zákon na dôstojné pochovanie každého nenarodeného dieťaťa

V stredu 21.9.2022 parlament hlasoval o tom, či posunie do druhého čítania návrh novely zákona o pohrebníctve predkladateliek Anny Andrejuvovej a Evy Hudecovej, ktorý by umožnil dôstojné pochovanie každého nenarodeného dieťaťa, ktoré odišlo predčasne. V praxi by to znamenalo, že telá nenarodených detí, ktoré zomreli či už spontánnym, alebo umelým potratom, by nekončili v spaľovni spolu s ďalším biologickým odpadom.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by ich bol povinný odovzdať pohrebnej službe, ktorá by ich buď pochovala, alebo spopolnila v krematóriu a uložila urnu s popolom na pohrebisku.

Tomuto návrhu napokon chýbal len jeden hlas, keďže ho podporilo 67 zo 135 prítomných poslancov. V tabuľke nižšie si môžete pozrieť, ktorý poslanec ako hlasoval.

Viac informácií nájdete v článku na Denníku Štandard.

Zdroj obrázka: HFI


ONLINE modlitba ruženca za život a rodinu

Pozývame Vás pripojiť sa na ruženec za život a rodinu, ktorý sa spolu pomodlíme v piatok 30. septembra o 17:00.

Ruženec budeme vysielať naživo na Facebooku Národného pochodu za život. Pridajte sa k nám aj Vy, veď v oblasti ochrany života a rodiny sa vždy je za čo modliť. Ďakujeme!


V Maďarsku si mamičky pred potratom vypočujú tlkot srdca dieťatka

Maďarský minister vnútra podpísal vyhlášku, podľa ktorej bude musieť žiadosť o umelý potrat obsahovať aj potvrdenie gynekológa, že oboznámil matku so „známkami fungovania životných funkcií plodu“. To by v praxi malo znamenať, že matka si pred potratom vypočuje tlkot srdca dieťaťa, ktoré žiada usmrtiť. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. septembra 2022. Žiaľ, pred niekoľkými rokmi podobný návrh slovenský parlament neschválil.

Viac nájdete v článku Patrika Danišku na Denníku Štandard.


Víkendová oáza pre bezdetných manželov

Nechcená bezdetnosť nie je len fyzickou realitou. Má dopad na kvalitu manželského spolužitia a na spolunažívanie v širšej rodine, vystavuje manželov duchovným krízam a špecifickým pokušeniam. Bezdetné páry často nesú svoj stav ako problém a hľadajú cestu, ako z toho von.

Víkendová oáza pre bezdetné páry je trojdňový program, ktorý má za cieľ vytvoriť pokojný priestor na výmenu skúseností, odkrývanie nových súvislostí, hlbšie sebapoznávanie, stíšenie a tvorivý oddych.

Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 14. do 16. októbra 2022.

Leitmotívom víkendu budú slová Žalmu 32,8: Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

Účastníkom sa prihovoria hostia v troch blokoch:

Miriam Varšová: Od nákupu cez varenie. Prejedzme sa k plodnosti.
Gabriel a Anna Brezovi: Napĺňanie potrieb manželov. 
manželia Peter a Mária: Našich päť fáz smútenia (svedectvo)

Nebude chýbať ani priestor na diskusiu, duchovná služba, dobrý film, ponuka osobnej konzultácie, možnosť ľahkej turistiky.

Základná zľavnená cena za ubytovanie, stravu (plná penzia) a daň z ubytovania pre manželský pár na celý víkend piatok – nedeľa je 136 €. Existuje možnosť uplatniť si aj rekreačný poukaz. Bližšie informácie o cene sú v prihlasovacom formulári.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte vikend.manzelia@gmail.com.


Zapojte sa do kampane 40 dní za život

V stredu 28. septembra sa na Slovensku začína medzinárodná kampaň 40 dní za život. Prosíme, zapojte sa aj Vy a pridajte sa k modlitbám na diaľku či priamo na miestach, kde sa vykonávajú potraty. Prosme Pána o požehnanie a pomoc, pretože márne sú naše namáhania bez Božieho požehnania. Pomôžete tak šíriť pro-life posolstvo o potrebe ochrany nenarodených detí v našej spoločnosti.


Pro-life hnutie má vlajku

Vedeli ste, priatelia, že pro-life hnutie má svoju vlajku? Často v našom prostredí počúvame, že sme nejednotní, pretože každý pracuje na „svojom piesočku“. Hoci existujú rôzne spoločné verejné (i neverejné) iniciatívy a aktivity (napr. výzva vláde na realizáciu rodinnej politiky, rôzne verejné listy na podporu ochrany života a pod.), ten pocit sa jednoducho šíri.

Dlho nám teda akoby niečo chýbalo, nejaký spoločný symbol, resp. niečo, čo nás spája. Máme nádej, že tým symbolom môže byť práve táto pro-life vlajka! Čo symbolizuje? Čítajte viac na blogu Asociácie za život a rodinu.


Španielsky najvyšší súd odsúdil klamlivú reklamu na potraty, ktorá tvrdila, že sú bezpečné

Najvyšší súd Španielska potvrdil predchádzajúci rozsudok nižšieho súdu a odsúdil potratový biznis za používanie klamlivej reklamy na propagáciu potratov. ACAI, organizácia zamestnávateľov, ktorá združuje 32 španielskych potratových centier, sa vyjadrila, že umelý potrat nenesie so sebou žiadne riziká.

Najvyšší súd podporil Španielsku nadáciu kresťanských právnikov a odsúdil potratový biznis, aby zaplatil náklady na proces, odstránil klamlivú reklamu a zverejnil rozsudok na svojej webovej stránke.