Menu Zavrieť

Záznam z 2. webinára: Prečo je dôležitá zmena zákona?

Záznam z webinára Národného pochodu za život na tému zákonov a ochrany života. Hosťami sú JUDr. Jana Michaličková, PhD., právnička KBS a Ing. Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národných pochodov za život.

(prezentácia J. Michaličkovej TU, prezentácia M. Michalčíka TU)


HIGHLIGHTS:
17:58 Ak právo na život nebude absolútne, tak sa do výnimiek „každý okrem…“ môžem dostať dnes ja, zajtra vy…
29:02 Nejde teda o dilemu, či je subjektom práva na život, ale či JE CHCENÉ ALEBO NECHCENÉ.
31:40 Keby sme veci nazvali pravým menom, tak zákon sa volá Zákon o legálnej vražde nechceného človeka.
34:30 Aký efekt by mal úplný zákaz potratov? – Aký efekt malo zrušenie otroctva, keď OSN odhaduje, že aj dnes sa (žiaľ) na svete nachádza 40 000 000 otrokov? – Argumentom nemôže byť, že niečo nezakážeme, lebo aj tak sa to bude diať. Aj vraždy sa napriek ich zákazu (žiaľ) naďalej dejú.
47:09 Na to, aby sa zmenil zákon, je dôležité rozumieť tomu, na čo zákon ako nástroj má a na čo nemá.
49:04 Čo ak my už žijeme v dobe zmeneného zákona? Len sme si naň zvykli. Čo ak ten normálny stav bol stav pred 100 rokmi a my žijeme v zmenenom zákone, v niečom, čo je pokazené?
1:11:52 Racionalizujme debatu o potrebe zmeny zákona, aby sme zdôrazňovali, že je to dôležité, ale zároveň uznali, že to nie je čarovný prútik. Zároveň nemôžeme svojim postojom akceptovať, že nám nevadí, že je dnes usmrtených 20 nevinných detí.
1:35:03 Ad klesanie počtu potratov – Nevadí nám, že každý rok zabijeme toľko detí, koľko má obyvateľov napr. Gelnica? (Tie deti sa už nevrátia, ani tým, že o rok bude menej potratov. Tie počty sa spočítavajú.)
1:35:47 Nebudú matky cestovať za potratmi? – Malta a Monako majú potraty zakázané, na vonkajšie tlaky odpovedajú, že Všeobecná deklarácia ľudských práv hovorí o ochrane každého života. Zmenou zákona nenastane ideálny stav, kto bude chcieť za potratom vycestovať, vycestuje. Ale zákon bude hovoriť, že potrat je spoločenské zlo.

 

1:30 predstavenie sa J. Michaličkovej (JM)
3:10 predstavenie M. Michalčíka (MM)
7:02 začiatok prezentácie JM: Prečo je dôležitá zmena zákona?
7:45 právo predstavuje limity správania sa človeka v spoločnosti
8:28 Spoločnosť vytvára právo a právo vytvára spoločnosť. Ten vzťah je obojsmerný.
9:10 Existujú práva prirodzené a pozitívne. Prirodzené práva vyplývajú z toho, že človek je človekom
9:26 Po 2. sv. vojne sme si uvedomili, že sú tu určité (prirodzené) práva, o kt. nemôžeme rozhodovať komu ich udelíme a komu nie. Pretože to skĺzne k nespravodlivosti.
9:45 Od 50tych rokov tu máme koncept ľudských práv – niektoré sú prirodzené, iné pozitívne.
10:40 Právo na život prislúcha každému človeku, pretože je človekom. Zákonodarca ho neudeľuje, pretože by to viedlo k hrôzam, kt. sme videli v nacistickom režime.
11:20 Pri Norimberských procesoch sa dozorcovia obhajovali tým, že konali podľa zákonov.
12:25 Právo na život nemôžeme prirovnávať k iným právam, ako napr. k právu dediť.
13:05 Nadobúdajú sa práva súkromné (napr. právo držať vodičský preukaz, keď človek splní podmienky). Ale to sa netýka práva na život, lebo toto je ľudské právo.
13:30 Nemôže si zákonodarca definovať hranicu, kedy právo na život udeľovať bude a pred ňou ešte nie.
13:45 Po skončení 2.sv. vojny, kt. hrôzy ľudia videli, spoločnosť bola v úplne inej situácii ako my dnes.
14:15 Vznikali medzinárodné dokumenty snažiace sa zabezpečiť, aby každý človek mal právo na život.
14:42 Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd: „Právo každého na život je chránené zákonom.“
15:45 Prax v rôznych štátoch ukazuje, že nie každého zahŕňajú do pojmu „každý“ (eutanázia (aj nedobrovoľná), potraty).
17:15 V histórii mali právo na život každý, okrem – otroka, „nenemeckého“ človeka, človeka odsúdeného na trest smrti, nenarodeného, chorého, starého…
17:58 Ak právo na život nebude absolútne, tak sa do výnimiek „každý okrem…“ môžem dostať dnes ja, zajtra vy…
18:35 Existujú idey zaviesť legálnu možnosť zabiť dieťa aj po pôrode, napr. zo sociálnych dôvodov.
19:00 Čo je v slovenskej ústave?
20:20 Odporcovia potratov hovoria, že právo na život je absolútne.
20:50 Zástancovia potratov: právo na život koliduje s iným právom, a preto ich musíme vážiť.
21:30 Aj sloboda prejavu je zaručená veľmi extenzívne. ALE nemám právo iného osočovať a poškodzovať jeho povesť.
22:50 V USA prebieha debata o tom, že matka, kt. nebolo správne diagnostikované narodenie postihnutého dieťaťa, je diskriminovaná (nemohla ísť na potrat). A môže sa chcieť domáhať práva usmrtiť toto dieťa.
23:25 Tu vidno chybnosť argumentácie, že ide o zasahovanie do práva na súkromie ženy, keďže zástancovia potratov hovoria o súkromí ženy len dovtedy, kedy dieťa je súčasťou tela matky. Po pôrode to však už neplatí.
24:55 Po 2. sv. vojne sme uvažovanie o tom, že nejaký život nemá cenu žiť, jednoznačne odsúdili. V r. 1985 a aj dnes sa tieto úvahy objavujú znovu.
25:40 Argument o tom, v ktorom okamihu je počatý život človekom, nesedí, pretože sa to líši od krajiny ku krajine.
26:25 Ani u nás znásilnená žena nemá právo na potrat po 12. týždni tehotenstva. Taktiež sa nemajú robiť potraty matkám, ktoré v 6 mesiacoch predtým už potrat absolvovali.
26:50 Nejde teda o otázku, či do 12. týždňa dieťa je človekom alebo nie. IDE O INÉ KRITÉRIÁ.
27:35 Základná otázka je, či ľudstvo chce alebo nechce priznať právo na život všetkým, bez výnimky a za každých okolností.
28:10 Hranica práva na súkromie vs. právo na život je v rôznych štátoch rôzna. Kto ju má určovať?
29:02 Narodenie dieťaťa po neúspešnom potrate vs. narodenie pri predčasnom pôrode. Jedno dostáva zdravotnú starostlivosť, druhé nie. Nejde teda o dilemu, či je subjektom práva na život, ale či JE CHCENÉ ALEBO NECHCENÉ.
30:40 Ide o rovnakú otázku ako v nacistických časoch – či ide o chcené alebo nechcené dieťa.
31:40 Keby sme veci nazvali pravým menom, tak zákon sa volá Zákon o legálnej vražde nechceného človeka.
32:10 O tom, či je dieťa chcené alebo nechcené, rozlišuje aj náš Trestný zákon – ak čin spôsobí smrť (chceného) nenarodeného dieťaťa, je to trestné.
34:00 Nie je trestné, ak sa potrat vykoná zákonom dovoleným spôsobom.
34:30 Aký efekt by mal úplný zákaz potratov? – Aký efekt malo zrušenie otroctva, keď OSN odhaduje, že aj dnes sa (žiaľ) na svete nachádza 40 000 000 otrokov? – Argumentom nemôže byť, že niečo nezakážeme, lebo aj tak sa to bude diať. Aj vraždy sa napriek ich zákazu (žiaľ) naďalej dejú.
36:05 Ad potraty sa budú robiť pokútne. – Aj dnes sa (žiaľ) robia nelegálne potraty (po prekročení termínov) a robili by sa na klinikách (nie v špinavých garážach) aj po zrušení ich legalizácie. (Cestou nie je legalizácia niečoho zlého (vraždy, kradnutie, potraty, detská pornografia), ale vedenie ľudí k tomu, že sa to nemá robiť.)
38:16 Spoločnosť sa musí dohodnúť na tom, že legálne zabíjanie z akéhokoľvek dôvodu je spoločenské zlo a treba ho postihovať (napr. stratou licencie pre „lekára“).
39:10 Takto sa bojuje napr. proti nútenej prostitúcii – trestaná nebude tá žena, ale objednávateľ.
39:47 Zákon vychováva.
39:55 Ak bude zakázaný potrat, nie každý, kto by to chcel urobiť v prípade beztrestnosti (aktuálna situácia), bude nútiť tú ženu do niečoho, čo je nelegálne.
40:45 Spoločnosť svojim stereotypom vytvára určitý tlak na ženy, kt. sa k potratu potom uchýlia. Ak by bol potrat zakázaný, aspoň zákon by stál na strane tých žien.

43:55 MM: Badám v súčasnosti tendenciu byť proti potratom, ale nemeniť potratový zákon.
44:25 MM: Mám z toho pocit, že ľudia vnímajú zákon ako niečo, čím nie je, ako niečo dokonalé, čo by všetko vyriešilo. A táto predstava ľudí straší.
44:59 Ale zákon nikdy nebude dokonalý.
45:49 Z ľudí, kt. sú proti potratom, ale zároveň nechcú zmeniť zákon, mám pocit, že oni chcú zároveň nezabíjať, ale aj zabíjať. Zároveň nechcú obmedziť, ale zároveň chcú obmedziť. Chcú akúsi nereálnu dokonalosť, alebo si myslia, že je teoreticky možná. Boja sa toho, že keď sa zmení zákon, zmení sa úplne všetko. A tento strach je prekážka, aby tú zmenu chceli.
47:09 Na to, aby sa zmenil zákon, je dôležité rozumieť tomu, na čo zákon ako nástroj má a na čo nemá. Čomu pomáha a čo naopak zmeniť nevie. Ak sa ľudia zbavia strachu, ak reálnejšie začnú vnímať možnosti zákona, potom aj reálnejšie a s väčším pokojom budú akceptovať možnosť zmeny zákona.
47:47 Pred 100 rokmi začala diskusia o potratoch – ZSSR zlegalizoval umelý potrat. Predtým všetci chápali, že usmrtenie nenarodeného dieťaťa je zlo. U nás sa návrhy objavili už za prvého Československa, v parlamente to otvárali komunisti so sovietmi.
49:04 Ak dnes hovoríme o zmene zákona, čo ak my už žijeme v dobe zmeneného zákona? Len sme si naň zvykli. Čo ak ten normálny stav bol stav pred 100 rokmi a my žijeme v zmenenom zákone, v niečom, čo je pokazené?
50:00 Ako budú našu spoločnosť hodnotiť ľudia o 200 rokov? Ako my dnes hodnotíme zákony z nacistického Nemecka či Slovenska alebo z komunistického Ruska či Československa? Mnohé hodnotíme negatívne, ale ľudia, kt. v nich vtedy žili, ani nemuseli vnímať to zlo v zákonoch.
51:00 Tento obrázok (ilustrácia umelého potratu) nie je normálna vec.
52:18 Prečo sú ľudia schopní akceptovať súčasný stav? – bohatá a hedonistická spoločnosť, individualizmus, mediálna nadrealita, túžba po slobode bez obmedzení…
57:12 Umelý potrat je najčastejšou príčinou smrti na svete.
58:44 Zákon nikdy nebude dokonalý, ale to neznamená, že by sme mali rezignovať na zákonnosť. Zákon nezaručí nebo na zemi, ale môže zásadne pomáhať spoločnému dobru. Môže pomôcť dobru pre matku aj pre dieťa.
1:01:30 Odpovede na otázku, prečo je dôležíté chrániť život nenarodených zákonom
1:02:30 Viete si predstaviť nevinnejšiu a bezbrannejšiu bytosť ako nenarodené dieťa v lone matky? Vždy vnímame jeho usmrtenie ako obrovskú nespravodlivosť (či to je alebo nie je odobrené zákonom). Aspoň zákon upravme tak, aby bol na jeho strane. Lebo zákon má ochraňovať slabších.
1:04:14 Zákon treba zmeniť, aby bolo možné efektívne pomáhať mame aj dieťaťu. Nemôže byť pravda oboje, keď pomáhame tehotnej mame a zároveň niekto tvrdí, že dobro je aj zabitie toho dieťaťa.
1:05:40 V súčasnosti otec dieťaťa nemá žiadnu šancu zachrániť svoje dieťa, ak sa jeho mama rozhodne pre potrat.
1:06:20 Každý z nás, keď dnes sa nebudeme snažiť niečo urobiť, svojim postojom hovoríme, že chceme zachovanie súčasnej situácie.
1:07:00 Začiatkom 90tych rokov sa angažovaní ľudia snažili o zmenu zákona. Videli, ako zmenené komunistické zákony menia ľudí. Dnes je tu opačný extrém – snaha zľahčovať zmenu zákona.
1:10:17 My snívame väčší sen, ako je zmena zákona. Chrániť ľudský život a zmeniť spoločnosť na to, aby bola skutočne prolife je väčšia vízia, ako zmena zákona.
1:11:52 Racionalizujme debatu o potrebe zmeny zákona, aby sme zdôrazňovali, že je to dôležité, ale zároveň uznali, že to nie je čarovný prútik. Zároveň nemôžeme svojim postojom akceptovať, že nám nevadí, že je dnes usmrtených 20 nevinných detí.
1:12: 34 Zobudíme sa a budeme každý na svojom mieste robiť niečo pre to, aby sa tá spoločenská klíma zmenila a aby sa zmenil aj zákon v prospech práva na život.

1:13:00 Diskusia
1:13:10 O čom je aktuálne predložená zmena zákona? – Nejde o obmedzovanie potratov, ale o podporné opatrenia, je opatrná. Ak táto novela (je dobré, že sa dostala do 2. čítania) neprejde, bude to veľmi zlý signál.
1:18:30 Aké opatrenia sú už dnes tu pre matku, ktorá sa rozhodne si dieťatko nechať? – štátne opatrenia (viď zoznam na www.cenapotratu.sk) aj organizácie ako napr. projekt Zachráňme životy…
1:22:25 Čo je hradené z našich odvodov? Antikoncepcia, potraty…?
1:25:02 Je „právo na potrat“ zadefinované v medzinárodnom práve? – Nie, nie je.
1:28:40 Aký dopad malo sprísnenie potratov na Poľsko? – V Poľsku nastal po zmene zákona v roku 1993 dramatický pokles potratov.
1:35:03 Ad klesanie počtu potratov – Nevadí nám, že každý rok zabijeme toľko detí, koľko má obyvateľov napr. Gelnica?
1:35:47 Nebudú matky cestovať za potratmi? – Malta a Monako majú potraty zakázané, na vonkajšie tlaky odpovedajú, že Všeobecná deklarácia ľudských práv hovorí o ochrane každého života. Zmenou zákona nenastane ideálny stav, kto bude chcieť za potratom vycestovať, vycestuje. Ale zákon bude hovoriť, že potrat je spoločenské zlo.
1:41:50 Čo môže mladý človek robiť pre ochranu života? – Nebáť sa hovoriť o tejto téme v okolí, pomáhať prolife organizáciám (aj finančne), zdieľať prolife materiály na sociálnych sieťach…
1:50:00 Poznáme veľa prípadov, kedy mamičke bolo povedané, že dieťa bude postihnuté, ale narodilo sa vďaka Bohu zdravé.
1:51:35 Slovensko nie je len kresťanskou krajinou. Prečo žiadať, aby kresťanské návrhy rešpektovali aj nekresťania? – Zákony musíme rešpektovať bez ohľadu na predkladateľa. A tu nejde o kresťanské zákony – spomínali sme v prezentácii medzinárodné dohovory. Táto téma nie je výsostne kresťanská, ale všeľudská. To, že človek je človekom od počatia, povedala prvá veda.
1:56:15 Prečo sa na Slovensku gynekológovia nevyjadrujú viac za život? – V minulosti boli niektorí postihovaní, keď sa takto vyjadrili. Slovenská gynekologická spoločnosť má vo vedení ľudí, ktorí sú za potraty. Nevieme prečo je to tak a nie inak.
2:00:00 Nezaťahujeme do tejto témy príliš kresťanstvo? – Doteraz v tejto diskusii nepadol náboženský argument. Liberálne médiá vždy túto tému spájajú s kresťanstvom.
2:09:35 No a čo, že sme veriaci? Čo koho do toho, snáď nás kvôli tomu nechcú diskriminovať. Ak zachránime jeden život, stojí za to dostať aj pľuvanec na Denníku N či vo virtuálnom priestore kopanec.
2:15:20 Moment počatia je jediný racionálny pomenovateľný moment, o ktorom môžeme povedať, že sa stala zásadná zmena – začiatok života. Vznikla jedinečná bytosť s jedinečnou DNA.