Menu Zavrieť

O pochode za život 2013

Misia a posolstvo

Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života.

Národný pochod za život je celoslovenské stretnutie ľudí, ktorí sú presvedčení, že život každého človeka by mal byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky a mala by byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Rovnako by mala byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, pretože v rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života každého človeka.

Týmto pochodom vyjadrujeme požiadavky, aby zákon:

  • chránil ľudský život od počatia po prirodzenú smrť
  • chránil a podporoval rodinu založenú manželstvom muža a ženy
  • chránil rodičovské práva na výchovu detí

Národným pochodom za život sa chceme vyjadriť za zmeny v spoločnosti, ktoré by viedli k ochrane práva na život a dôstojnosti pre každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Potrebu týchto zmien pociťujeme predovšetkým v oblastiach ľudských práv, legislatívy, školstva, zdravotníctva a médií.

Národný pochod za život je platformou na spoločné vyjadrenie jednoznačného, ale zároveň pokojného stanoviska „za život“ všetkých organizácií a jednotlivcov, ktorí sa hlásia k hnutiu za život.

Pochodom chceme vyjadriť, že v súčasnosti už nestačí byť za život iba v našom súkromí, ale je potrebné sa aj verejne vyjadriť za ochranu života a vyžadovať zmeny vedúce k jeho ochrane.

Pochodom chceme vyjadriť tiež nesúhlas so všetkými formami potierania ľudskej dôstojnosti a útokmi proti ľudskému životu, zvlášť počas prenatálneho vývinu človeka.

Pochody za život sú najčastejšou formou, ktorú používa hnutie za život vo svete na vyjadrenie svojich postojov. Národným pochodom za život sa tak aj slovenské hnutie za život pripája k celosvetového hnutiu.

Vždy aktuálnou výzvou pre každého z nás zostáva snažiť sa ochraňovať život každého človeka v rámci možností každého jednotlivca, rodiny, skupiny, organizácie, inštitúcie, iniciatívy či zoskupenia.

Organizátori

Hlavným iniciátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

KBS si zároveň uvedomuje, že téma ochrany života sa týka celej spoločnosti a preto sa snaží zapojiť do projektu aj ďalšie cirkvi, rehoľné spoločenstvá, pro-life organizácie a všetky mimovládne organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Spoluorganizátori

Na príprave Národného pochodu za život sa podieľa aj nemalé množstvo spoluorganizátorov.