Menu Zavrieť

Finančná podpora

Staň sa spolutvorcom kultúry života, Tvoja podpora je kľúčová. Pošli ľubovoľnú sumu na náš účet.

Národné pochody za život v rokoch 2013, 2015 a 2019 znamenali obrovskú vzpruhu iniciatívam na ochranu nenarodených detí a rodín. Uskutočnili sa nielen vďaka veľkej motivácii, ale aj vďaka veľkému nasadeniu ľudí (1000 dobrovoľníkov) a podpore od drobných darcov. Prolife aktivity tímu organizujúceho Národný pochod za život medzi jednotlivými pochodmi môžeš podporiť na tomto účte:

SK74 0200 0000 0034 4580 6051

Verejnú zbierku na podporu Národného pochodu za život vyhlásila nezisková organizácia Kanet, ktorá je organizátorom pochodu. Zapísalo ju Ministerstvo vnútra SR pod registrovým číslom 000-2018-036693. Zbierka prebiehala do 30.11.2019. Prispieť bolo možné vložením peňažných prostriedkov na určený bankový účet, kúpou predmetov a v čase od 14. 9. 2019 do 27. 9. 2019 aj do prenosných pokladničiek.  Získanú finančnú podporu sme použili na aktivity spojené s prípravou a realizáciou pochodu, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2019 v Bratislave. Vyúčtovanie nákladov na Národný pochod za život v roku 2015 nájdete na tomto linku.

Ďakujeme!