Menu Zavrieť

Finančná podpora

Staň sa spolutvorcom Národného pochodu za život, Tvoja podpora je kľúčová. Pošli ľubovoľnú sumu na účet verejnej zbierky.

Národné pochody za život v rokoch 2013 a 2015 znamenali obrovskú vzpruhu iniciatívam na ochranu nenarodených detí a rodín. Uskutočnili sa nielen vďaka veľkej motivácii, ale aj vďaka veľkému nasadeniu ľudí (1000 dobrovoľníkov) a podpore od drobných darcov. Národný pochod za život môžeš podporiť na tomto účte verejnej zbierky:

SK63 0200 0000 0035 1220 9151

Verejnú zbierku na podporu Národného pochodu za život vyhlásila nezisková organizácia Kanet, ktorá je organizátorom pochodu. Zapísalo ju Ministerstvo vnútra SR pod registrovým číslom 000-2018-036693. Zbierka prebieha do 30.11.2019. Prispieť je možné vložením peňažných prostriedkov na č.ú. SK63 0200 0000 0035 1220 9151, kúpou predmetov a v čase od 14. 9. 2019 do 27. 9. 2019 aj do prenosných pokladničiek.  Získanú finančnú podporu použijeme na aktivity spojené s prípravou a realizáciou pochodu, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave. Odhadované náklady na pochod sú na úrovni 150 000,-Eur. Vyúčtovanie nákladov na Národný pochod za život v roku 2015 nájdete na tomto linku.

Ďakujeme!