Menu Zavrieť

Vyúčtovanie nákladov Národného pochodu za život

Vďaka darcom a dobrovoľníkom skončil Národný pochod za život s vyrovnaným rozpočtom.

IMG_6153

Dňa 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil II. Národný pochod za život. Tohto veľkolepého podujatia oslavujúceho život každého človeka bez akýchkoľvek rozdielov sa zúčastnilo 70 000 – 85 000 ľudí všetkých vekových kategórií, prevažne však mladých rodín s deťmi. Vďaka veľkej obetavosti dobrovoľníkov a darcov sa podarilo dosiahnuť nielen úspešné podujatie po organizačnej stránke, ale tiež vyrovnaný rozpočet. Aj touto cestou by sme veľmi radi znovu poďakovali každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k realizácii Národného pochodu za život v Bratislave.

Na základe zosumarizovania všetkých výdavkov vyplýva, že finančné náklady na podujatie boli vo výške 153 717,04 Eur. Najväčšie výdavky smerovali na náklady spojené s technickým a bezpečnostným zabezpečením podujatia a na propagáciu a informovanie.

Zo získaných prostriedkov na verejnú zbierku bolo podporených aj viacero verejnoprospešných pro-life projektov v celkovej sume 9500 Eur. Tieto prostriedky boli použité napríklad na poradenstvo tehotným matkám, pomoc rodinám v kríze, pomoc pri pochovávaní potratených detí, pro-life tábory pre mladých a ďalšie. Viac o podporených projektoch nájdete na tomto odkaze.

Na pochod prispeli najvýznamnejšou sumou drobní darcovia prostredníctvom verejnej zbierky. Výnos z verejnej zbierky bol 82 546,26 Eur. Ostatné príspevky od fyzických i právnických osôb boli v sume 62 904,56 Eur.

Okrem toho asi 1000 dobrovoľníkov prispelo k úspešnému podujatiu svojou nezištnou prácou, ktorú by bolo možné vyčísliť v hodnote minimálnej mzdy vo výške takmer 35 000 Eur. Reálny vklad dobrovoľníkov bol teda ešte vyšší.

Podrobnejšie vyúčtovanie Národného pochodu za život je k dispozícii na tomto odkaze: Vyuctovanie 2015 web.

V mene organizátorov chceme ešte raz vysloviť všetkým darcom i dobrovoľníkom veľké Pán Boh odplať.

Marek Michalčík

hlavný koordinátor Národného pochodu za život