Menu Zavrieť

Festival angažovanosti

Festival angažovanosti

15. - 22. september 2019 | Bratislava

Prezident SR Ivan Gašparovič prijal 21.apríla 2008 v prestoroch prezidentského paláca v Bratislave predstaviteľov gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Na snímke bratislavský eparcha Peter Rusnák. FOTO TASR - Štefan Puškáš

Vážení priatelia,
srdečne Vás pozdravujem ako predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS.
22. septembra 2019 sa uskutoční Národný pochod za život. Sociálna subkomisia chce upriamiť pozornosť mladých ľudí a účastníkov pochodu aj na iný rozmer ochrany života – na solidaritu a porozumenie sociálnym problémom. Zároveň sa vytvorí príležitosť spoznať prácu pomáhajúcich organizácií a účastníci zažijú niekoľko hodín dobrovoľníctva v hosťujúcej organizácii.

Dúfame, že „Festival angažovanosti“  vzbudí túžbu po odvahe a dobrovoľníctve a zanechá hlbokú stopu nielen vo Vás, ale aj samotnom meste Bratislava. Miesta angažovanosti sú ochotné prijať Vás ako dobrovoľníkov aj dlhodobo.

Mons. Peter Rusnák
Predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS

Miesta angažovanosti

Miesto angažovanosti je miesto alebo organizácia, ktorá je v službe občanov. Túžime, aby účastníci Národného pochodu za život zažili rôzne spôsoby angažovanosti v spoločnosti. Chceme im otvoriť možnosť navštíviť rôzne miesta pomoci.
Návštevu v mieste angažovanosti bude tvoriť:

  1. Krátke teoretické predstavenie zmyslu angažovanosti v oblasti, v ktorej pomáhajúca inštitúcia pôsobí
  2. Prehliadka daného miesta (ak je to možné)
  3. Praktická pomoc v inštitúcii

Vyberte si svoje miesto angažovanosti

Prihlásiť sa ako dobrovoľník do niektorej konkrétnej organizácie môžete prostredníctvom online formuláru
Nižšie nájdete krátku charakteristiku každej zo zapojených organizácií.

42964324294_2fa2b83e24_k

Poradňa Alexis, n.o.

Charakteristika
Naša poradňa pomáha ženám, ktoré zastihlo nečakané tehotenstvo, ženám po spontánnom a umelom potrate a  tiež partnerom týchto žien alebo iným osobám z ich okolia, ktorých sa tieto situácie nejakým spôsobom dotkli. Pomáhame mailovým, telefonickým a osobným poradenstvom zodpovedať otázky a riešiť problémy akútne aj chronické, ktoré tieto situácie priniesli.
 „Ako by si reagoval, keby sa Ti blízka osoba zverila s nečakaným tehotenstvom?  Alebo so skúsenosťou potratu.. Chceš pomôcť, ale nevieš presne ako? U nás sa dozvieš, ako možno podať pomocnú ruku žene, ktorá sa rozhoduje o živote svojho nenarodeného 
dieťaťa alebo zažila potrat.“

Komu  slúži naša organizácia:      
1. ženám, ktoré zastihlo nečakané tehotenstvo
2. ženám po umelom a spontánnom potrate
3. osobám, ktorých sa tieto situácie tiež týkajú       

Adresa:
Heydukova 14
Bratislava 811 08
poradna@alexisporadna.sk
0911 350 200 T-Mobile
0917 350 200 Orange
www.alexisporadna.sk          

Aktivita počas Festivalu angažovanosti: 
Dobrovoľníci, ktorí nás navštívia, môžu zažiť nácvik riešenia fiktívneho prípadu nečakaného tehotenstva/stavu po umelom alebo spontánnom potrate. 
Ďalej ponúkame diskusiu o skúsenostiach z ich okolia.
Čo sa týka praktickej pomoci, od dobrovoľníkov by sme očakávali pomoc pri lepení brožúr, ktoré budú následne distribuované do gynekologických ambulancií, škôl, internátov,  ubytovní a pod.  

Dátum a počet očakávaných dobrovoľníkov: 
v stredu 18.septembra 2019 v čase 10.00-11.00  
vo štvrtok 19.septembra 2019 v čase 15.00-16.00
2 skupinky po 5 účastníkov   

Komunita Sant'Egidio

Charakteristika
Komunita Sant’Egidio je kresťanské spoločenstvo, ktoré sa zrodilo v roku 1968 v Ríme, keď skupina študentov postavila na prvé miesto vo svojom živote Evanjelium. V súčasnosti je Komunita rozšírená aj vo viacerých mestách Slovenska, kde sa mladí ľudia stretávajú pri modlitbách a pri službe chudobným, chorým či starým ľuďom, väzňom alebo rómskym deťom.
Kontakt: e-mail:  info@santegidio.sk
http://www.santegidio.sk/

Komu  slúži naša organizácia: 
Snažíme sa osobitným prístupom venovať ľuďom na okraji spoločnosti. Stretávame sa najmä s ľuďmi bez domova, chorými a starými ľuďmi či s ďeťmi z rómskych osád.

Aktivita počas Festivalu angažovanosti:
Služba ľuďom bez domova – distribúcia jedla a priateľský rozhovor.

Adresa:
Námestie SNP, pred kostolom Milosrdných bratov

Dátum a počet očakávaných dobrovoľníkov: 
v stredu, 18.septembra 2019
18:00 stretnutie pred kostolom Milosrdných bratov, zoznámenie a úvod
18:30 služba ľuďom bez domova na námestí SNP a v uliciach Bratislavy
19:30 Modlitba za chudobných s Komunitou sv. Egídia

STOP obchodovaniu s ľuďmi - Slovenská katolícka charita

Charakteristika
Projekt pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi začal fungovať v rámci Slovenskej katolíckej charity v roku 2008. Hlavným cieľom našej práce je priama pomoc obetiam s ich reintegráciou do spoločnosti poskytovaním komplexnej, aj dlhodobej starostlivosti. Zabezpečujeme tiež asistované dobrovoľné návraty a prednávratovú asistenciu.

V rámci preventívnych kampaní a osvetových aktivít zvyšujeme povedomie o danej problematike v snahe, aby sme predchádzali nárastu nových obetí. Aktívne vyhľadávanie obetí obchodovania spájame s následnou ponukou pomoci. Tohtoročná preventívna kampaň Nenechaj sa zotročiť sa v máji presúva z terénu aj do online sveta. Keďže aj mladí Rómovia sú veľmi aktívni na sociálnych sieťach, pracovníci z projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi stavili na sériu videí a pieseň od hudobnej skupiny Gipsy Čáve s názvom Dávaj si pozor bráško, ktorá by mala zrozumiteľným jazykom mládeži povedať, že zotročenie je reálne aj na Slovensku a opatrnosť je potrebná. Taktiež prevádzkujeme Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 0800 800 818, ktorá slúži na pomoc ľuďom v rizikových situáciách, taktiež organizáciám pri identifikácii obetí, na overovanie pracovných agentúr pri odchode za prácou do zahraničia a pod.

Komu  slúži náš projekt: 
Pomáhame tým, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi a usilujeme o to, aby nové obete nepribúdali.

Adresa:
Kapitulská 18, 
814 15 Bratislava  
Tel.: +421 254 431 506
stoptrafficking@charita.sk
www.obchodsludmi.sk
https://www.charita.sk/

Aktivita počas Festivalu angažovanosti: 
Ponúkame  prednášky a diskusie v školách na tému fenoménu obchodovania s ľuďmi pre žiakov a študentov                      

Dátum a počet očakávaných dobrovoľníkov: 
podľa dohody so školami
a pre verejnosť
20.9.2019, 10.00 – 12.00 Kapitulská 18, spojená s predstavením činnosti SKCH

Bratislavská arcidiecézna charita

Charakteristika
Charita je láska, ktorá slúži chorým, seniorom, núdznym; vydáva svedectvo o tejto službe; nikoho neodmieta; je solidárna; dáva príklad hodný nasledovania; chce byť blízko pri človeku. Naším poslaním je slúžiť núdznym prostredníctvom poskytovania sociálneho poradenstva, potravinovej pomoci a možnosťou získať oblečenie a potreby do domácnosti v sklade solidarity. Súčasne poskytujeme sociálne služby klientom s duševných ochorením v DSS a RS  Samária, opatrovateľskej starostlivosti a ošetrovateľskej služby v domácom prostredí a požičiavaním zdravotných pomôcok.

Komu  slúži naša organizácia:      
Klienti s duševným ochorením, starší, trpiaci a chorí klienti, ľudia bez domova, sociálne odkázané rodiny a jednotlivci          

Adresa:
Krasinského 6
Bratislava – Ružinov 
charitaba@charitaba.sk        
www.charitaba.sk     

Aktivita počas Festivalu angažovanosti: 
Ak sa rozhodnete navštíviť naše miesto angažovanosti, predstavíme Vám prácu terénnych sociálnych pracovníkov a samotnej organizácie. Ďalej by sme od Vás očakávali pmoc pri úprave vonkajších priestorov – natieranie plota, garážových dverí; upratovanie skladových a pivničných priestorov.

Dátum a počet očakávaných dobrovoľníkov: 
v piatok 20. septembra,  8.30 – 15.00, počet dobrovoľníkov 10

Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária

Charakteristika
Samária je miesto prijatia pre ľudí s duševným ochorením. Je zariadením rodinného typu s kapacitou 15 miest. To nám umožňuje pristupovať ku každému individuálne. Naši klienti nachádzajú v Samárii podporu, pomáhame im opäť nadobudnúť stratené sebavedomie, životaschopnosť a samostatnosť v bezpečnom a priateľskom prostredí.

Komu  slúži naša organizácia:      
DSS a RS Samária funguje ako ambulantná služba (denne počas pracovných dní) pre ľudí trpiacich schizofréniou a jej príbuznými ochoreniami, ktorí pre svoju chorobu prerušia štúdium na škole, výkon zamestnania resp. sú kvôli chorobe invalidizovaní.     

Adresa:
Krasinského 6
Bratislava – Ružinov 
02/44250374 
charitaba@charitaba.sk        
www.charitaba.sk     

Aktivita počas Festivalu angažovanosti:
Úprava interiérov DSS a RS Samária – šmirgľovanie a natieranie zárubní, lakovanie stolov, maľovanie stien. Príklad efektívnej spolupráce s klientami pri pracovných činnostiach, dopomáhanie k rozvoju pracovných a komunikačných zručností.     

Dátum a počet očakávaných dobrovoľníkov: 
v pondelok, 16. septembra,  8.30 – 15.00, počet dobrovoľníkov 10

Sklad solidarity - Bratislavská arcidiecézna charita

Charakteristika
Sklad solidarity Bratislavskej arcidiecéznej charity slúži núdznym prostredníctvom poskytovania sociálneho poradenstva, potravinovej pomoci a možnosťou získať oblečenie a potreby do domácnosti

Komu  slúži naša organizácia:      
ľudia bez domova, sociálne odkázané rodiny a jednotlivci.

Adresa:
Jasovská 6
Bratislava – Petržalka
02/44250374
charitaba@charitaba.sk
www.charitaba.sk     

Aktivita počas Festivalu angažovanosti:
Dobrovoľníkom predstavíme sociálne služby pri poskytovaní základného poradenstva a pomoci rodinám a odkázaným osobám. Očakávali by sme od nich účasť na úprave priestorov Skladu solidarity – natieranie mreží, dverí, zárubní, selekcia prijatých darov a oblečenia..  

Dátum a počet očakávaných dobrovoľníkov:
vo štvrtok 19. septembra,  8. 30 – 15.00, počet dobrovoľníkov 10

Domov sv. Jána z Boha, n.o.

Charakteristika
Domov sv. Jána z Boha, n.o. podáva v Bratislave pomocnú ruku tým, ktorí žijú v materiálnom nedostatku, často bez pocitu domova, vylúčení na okraj spoločnosti. Materiálny nedostatok je nezriedka spojený s duševným a sociálnym strádaním. Pre ľudí v núdzi prevádzkuje Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia
stredisko osobnej hygieny, nízkoprahové denné centrum a integračné centrum.
Človek bez domova môže využiť služby práčovne a sušiarne, charitatívneho šatníka, oholiť sa alebo ostrihať, osprchovať sa popr. si nechať ošetriť rany. Okrem základných služieb poskytuje teplé jedlo, sociálne poradenstvo a pracovnú terapiu. Súčasťou služieb je aj podpora pri zvládaní náročných životných situácií, prijatie a akceptácia.     

Komu  slúži naša organizácia:
Denne, v pracovné dni, poskytujeme naše služby 80 ľuďom bez domova 

Adresa:
Hattalova 6    
Bratislava
00421 2 4445 8017   
domovmb@gmail.com         
https://www.milosrdni.eu/site/domovsvjanazboha/home   

Aktivita počas Festivalu angažovanosti:
Dobrovoľníkom jednak predstavíme našu inštitúciu a očakávali by sme pomoc pri prevádzke nášho nízkoprahového denného centra

Dátum a počet očakávaných dobrovoľníkov:
v pondelok až v piatok 16. – 20. septembra 2019, od 8.00 hod. do 15.00 hod.,  15-20 dobrovoľníkov denne  

Poznámka:
Neplnoleté osoby potrebujú súhlas rodičov.

Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac

Charakteristika
Naša práca vychádza z vincetínskej spirituality a sme súčasťou rodiny Depaul Slovensko. Útulok je určený pre chorých ľudí bez domova, pri akútnych stavoch alebo po prepustení z nemocnice do domáceho liečenia. Naším poslaním je ponúknuť ohrozeným ľuďom a ľuďom bez domova príležitosť naplniť svoj potenciál a posunúť sa smerom k nezávislej a pozitívnej budúcnosti. Jedná sa o celoročnú pobytovú službu. V rámci sociálneho poradenstva vykonávajú sociálni pracovníci  činnosti ako sociálna asistencia (sprevádzanie klientov na úradoch, u lekárov a i.), minimálne  základné sociálne poradenstvo, poradenský rozhovor, tréningy a nácviky a iné. Pre pracovnú terapiu je prístupná úžitková a okrasná záhrada.

Komu  slúži naša organizácia:
Sú to predovšetkým ľudia bez domova . Zariadenie je určené pre dospelých občanov nad 18 rokov, v zariadení sa nesmie požívať alkohol         

Adresa:
Hattalova 6,
831 03 Bratislava      
Bratislava
0904738749              
https://sk.depaulcharity.org/ 

https://sk.depaulcharity.org/depaul-slovensko/naše-aktivity/naše-zariadenia/útulok-sv-lujzy-de-marillac

 

Aktivita počas Festivalu angažovanosti:
V prípade pekného počasia by sme spolu pracovali v záhrade a maľovali by sme. V prípade zlého počasia by sme spolu upratovali priestory útulku.   

Dátum a počet očakávaných dobrovoľníkov:
20. septembra, piatok, 9.00 – 12.00  počet dobrovoľníkov  8

Poznámka:
Neplnoleté osoby potrebujú súhlas rodičov.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Charakteristika
Našou víziou je poskytovať sociálnu službu založenú  na partnerstve, rovnoprávnosti, individuálnom prístupe a spolupráci s prijímateľom sociálnej služby, jeho rodinou, s dôrazom na rešpekt k základným ľudským právam a k ľudskej dôstojnosti. 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, poskytuje sociálnu službu v zariadení:

  • Strelková 2, Bratislava ( dočasne pre sanáciu uzatvorené)
  • Pri vinohradoch 267, Bratislava,
  • Podbrezovská 28, Bratislava,
  • Forma poskytovania sociálnych služieb je celoročná pobytová.

Komu  slúži naša organizácia:
Domov sociálnych služieb  – pre klientov  v preddôchodkovom veku
Zariadenie pre seniorov – pre klientov mobilných,  orientovaných, bez kompenzačných pomôcok
Špecializované zariadenie – pre klientov s dg. Demencia, Alzheimer, Parkinson „

Adresa:
Podbrezovská 28       
Bratislava – Rača       
02/44889815 
ddraca@ddraca.sk
www.ddraca.sk

Aktivita počas Festivalu angažovanosti:
Pre dobrovoľníkov ponúkame sprevádzanie, vychádzka, rozhovor ( ale aj brigáda – dvor, záhrada ) spoločné opekanie, petang, ( podľa dohody)          

Dátum a počet očakávaných dobrovoľníkov: 
pondelok až piatok okrem utorka: 16.09.-20.09.2019 (okrem 17.9. ) v čase od 9,00 – 17,00 hod.  10 – 15 dobrovoľníkov denne, Podbrezovská 28
17.09.2019 utorok organizujeme  celodenný výlet do Marianky na ktorý ste srdečne pozvaní – program začína od 10,00 hod. – budeme radi ak sa k nám pripojíte priamo v Marianke

Dom RAFAEL

Charakteristika
Sme nezisková organizácia zriadená na poskytovanie verejnoprospešných služieb v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. V auguste 2016 sme otvorili Dom RAFAEL – centrum integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti . Naše služby poskytujeme v 4 jednotkách starostlivosti –  hospic, dom ošetrovateľskej starostlivosti, špecializované sociálne zariadenie, dom sociálnych služieb pre mladých ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím.

Komu  slúži naša organizácia:
ťažko a dlhodobo chorí, ľudia odkázaní na pomoc druhého, zomierajúci ľudia, mladí ľudia s mentálnym a fyzickým postihnutím

Adresa:
Kutlíkova 15  
Bratislava – Petržalka
info@domrafael.sk  0904 344 454   
www.domrafael.sk    

Aktivita počas Festivalu angažovanosti:
Naším dobrovoľníkom ponúkame takéto činnosti: osobná asistencia pre seniorov a mladých ľudí s postihnutím: rozhovory, predčítavanie, spoločenské hry, pomoc klientovi počas aktivizačných činností, posedenie pri čaji a káve, prechádzky v areáli zariadenia

Dátum a počet očakávaných dobrovoľníkov:
vo štvrtok 19.septembra 2019,  10.00 –  16 .00, 
počet dobrovoľníkov 10

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Charakteristika
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. Zameriava sa na podporu a rozvoj detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „… aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už viac ako 27 rokov. Prvoradým záujmom organizácie Úsmev ako dar je skvalitniť život detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usiluje ako na individuálnej, tak na celospoločenskej úrovni.

Hlavným cieľom je pomôcť rodinám v krízových životných situáciách, umožniť im stabilný návrat do spoločnosti s využitím vlastných síl a poskytnúť im dočasné ubytovanie. Systematická práca s rodinou, v sociálnej aj v duchovnej oblasti nám pomôže efektívnejšie diagnostikovať a nastaviť potreby rodín a tým im poskytnúť kvalitnú pomoc pri riešení ich životnej situácie a zároveň riešiť ich základnú potrebu – bývanie. Máme skúsenosti, že až 80% rodín sa po našej starostlivosti v Centrách pre obnovu rodiny dokáže náležite starať o svoje deti a stáť na vlastných nohách bez potreby ďalšej nepretržitej pomoci.

Komu  slúži naša organizácia:
Poslaním centra je pomáhať rodinám v krízových životných situáciách, do ktorých sa dostali a dôsledkom ktorých je okrem iného strata bývania.          

Adresa:
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava 

Útulok- Centrum pre obnovu rodiny
Bratislava- Petržalka
utulok@usmev.sk 0903 781 786 
www.usmev.sk          

Aktivita počas Festivalu angažovanosti: 
skrášlenie okolia Útulku- centra pre obnovu rodiny + doučovanie deti u nás v centre      

Dátum a počet očakávaných dobrovoľníkov: 
vo štvrtok 19.septembra 2019 v čase 16.00 -17.00  počet dobrovoľníkov 4

Kontaktná osoba

Katarína Hulmanová
tajomníčka Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS
khulmanova@gmail.com, social@kbs.sk   0903 783 229