Menu Zavrieť

Finančná podpora

Staň sa spolutvorcom kultúry života, Tvoja podpora je kľúčová. Pošli ľubovoľnú sumu na náš účet.

Národné pochody za život v rokoch 2013, 2015 a 2019 znamenali obrovskú vzpruhu iniciatívam na ochranu nenarodených detí a rodín. Uskutočnili sa nielen vďaka veľkej motivácii, ale aj vďaka veľkému nasadeniu ľudí (1000 dobrovoľníkov) a podpore od drobných darcov. Prolife aktivity tímu organizujúceho Národný pochod za život medzi jednotlivými pochodmi môžeš podporiť na tomto účte:

SK74 0200 0000 0034 4580 6051

Ide o skutočne celoslovenské podujatie, ktoré nie je podporované silnými farmaceutickými firmami, ani inými záujmovými skupinami. Práve naopak, sme vystavovaní tlaku z mnohých strán, ktorým súčasný stav (ne)ochrany života vyhovuje.
Čím viac darcov sa zapojí, hoc aj malým príspevkom, tým bude jasnejšia podpora Slovenska ochrane života a rodiny, tým bude pochod úspešnejší, tým dáme väčšiu šancu každému počatému dieťaťu, aby mohlo zažívať radosť zo života.

Prispej aj ty aspoň jedným eurom pre život! Pomôž meniť Slovensko na krajinu vážiacu si život a skrášli ju pro-life balónom, pro-life vlakmi či pro-life billbordami.

 
Pridaj sa aj TY k tomuto veľkému dielu za zlepšenie ochrany života na Slovensku, buď s nami misionárom ochrany zivota a podpor nás. Ďakujeme.

Verejnú zbierku na podporu Národného pochodu za život vyhlásila nezisková organizácia Kanet, ktorá je organizátorom pochodu. Zapísalo ju Ministerstvo vnútra SR pod registrovým číslom 000-2018-036693. Zbierka prebiehala do 30.11.2019. Prispieť bolo možné vložením peňažných prostriedkov na určený bankový účet, kúpou predmetov a v čase od 14. 9. 2019 do 27. 9. 2019 aj do prenosných pokladničiek.  Získanú finančnú podporu sme použili na aktivity spojené s prípravou a realizáciou pochodu, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2019 v Bratislave. Vyúčtovanie nákladov na Národný pochod za život v roku 2015 nájdete na tomto linku.

pbs

Môj dar:
Budeme Vám obzvlášť vďační za pravidelný mesačný dar, ktorý si môžete nastaviť na ďalšej stránke. Pravidelný dar nám umožní lepšie plánovať naše aktivity.
ĎAKUJEME.

Službu sprostredkuje Ďakujeme.sk

Ďakujeme za každé euro. Zbierame na rôzne typy výdavkov:

DOBROVOĽNÍCI

Sú to ľudia, bez ktorých by sa Pochod nemohol uskutočniť, sú jeho dušou, robia to z lásky, zadarmo vo voľnom čase. Celkovo sa o účastníkov pochodu bude starať viac ako 700 dobrovoľníkov. Prídu z celého Slovenska, budú potrebovať aspoň jednoduché ubytovanie a stravu. Možno sa nemôžete osobne zapojiť do služby, ale ste schopný finančne podporiť tých, ktorí slúžia. 

Cieľová suma: 5000€ Hľadáme 100 ľudí po 50€

PROPAGÁCIA

Je veľmi dôležité, aby sa informácia o konaní Národného pochodu za život dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí. Keďže to bude akcia celonárodná, aj naša propagácia má siahať na celé Slovensko. Popri osobnom nasadení potrebujeme vyjadriť naše posolstvá formou plagátov a letákov, bannerov a billboardov. Popri oslovovaní aj formujeme a pripomíname pravdu o ľudskom živote na sociálnych sieťach. 

Cieľová suma: 10 000€ Hľadáme 100 ľudí po 100€

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Koncerty umelcov sú často silným zážitkom práve preto, že upútajú zrak i sluch návštevníkov. O to dôležitejšie je, aby zrozumiteľne zazneli posolstvá o úcte k ľudskému životu. 

Potrebujeme ozvučiť podstatnú časť Hlavnej ulice v Košiciach, v centre nášho zhromaždenia bude stáť pódium pre hostí a hudobníkov, vzdialenejším účastníkom zhromaždenia budú k dispozícii LED obrazovky. 

Cieľová suma: 30 000€ Hľadáme 150 ľudí po 200€

ZÁZEMIE PRE ÚČASTNÍKOV

Chceme zabezpečiť, aby účastníci Národného pochodu za život cítili prijatí a mohli si užiť ponúknutý program. Veľa účastníkov bude prichádzať do mesta už od rána a v centre Košíc strávi niekoľko hodín. Okrem bezpečnostných opatrení pochopiteľne očakávajú aj dostatočné množstvo toaliet, košov na odpad a iných hygienických opatrení.

Cieľová suma: 2500€ Hľadáme 250 ľudí po 10€

BALÓNY PRE NAJMENŠÍCH

Národný pochod za život je zvyčajne veľkým stretnutím rodín. Chceme, aby Národný pochod za život vyvolal zážitok krásy a bol prejavom radosti zo života. Preto na ňom nebudú chýbať stanovištia detských aktivít, atrakcie, balóny s pro-life potlačou, bannery, fotosteny a iné drobnosti, ktoré spoločne s krásou našich hodnôt vytvoria jedinečný súlad. 

Cieľová suma: 2500€ Hľadáme 250 ľudí po 10€

ĽUBOVOĽNÝ PRÍSPEVOK

Vo vyššie uvedených kategóriách sú vypísané niektoré z druhy výdavkov. Samotný pochod má však omnoho viac výdavkov, preto budeme vďační za každý jeden dar v ľubovoľnej výške.

Ďakujeme za Vašu štedrosť!

CELKOVÁ SUMA A AKTUÁLNY STAV

Súčet odhadovaných nákladov je: 

50 000€

Aktuálne sme cez účet vyzbierali:

3360€

* organizátori si vzhľadom na komplexnosť podujatia vyhradzujú právo presúvať dary medzi kategóriami