Menu Zavrieť

Finančná podpora

Staň sa spolutvorcom kultúry života, Tvoja podpora je kľúčová. Pošli ľubovoľnú sumu na náš účet.

Národné pochody za život v rokoch 2013, 2015 a 2019 znamenali obrovskú vzpruhu iniciatívam na ochranu nenarodených detí a rodín. Uskutočnili sa nielen vďaka veľkej motivácii, ale aj vďaka veľkému nasadeniu ľudí (1000 dobrovoľníkov) a podpore od drobných darcov. Prolife aktivity tímu organizujúceho Národný pochod za život medzi jednotlivými pochodmi môžeš podporiť na tomto účte:

SK74 0200 0000 0034 4580 6051

Ide o skutočne celoslovenské podujatie, ktoré nie je podporované silnými farmaceutickými firmami, ani inými záujmovými skupinami. Práve naopak, sme vystavovaní tlaku z mnohých strán, ktorým súčasný stav (ne)ochrany života vyhovuje.
Čím viac darcov sa zapojí, hoc aj malým príspevkom, tým bude jasnejšia podpora Slovenska ochrane života a rodiny, tým bude pochod úspešnejší, tým dáme väčšiu šancu každému počatému dieťaťu, aby mohlo zažívať radosť zo života.

Prispej aj ty aspoň jedným eurom pre život! Pomôž meniť Slovensko na krajinu vážiacu si život a skrášli ju pro-life balónom, pro-life vlakmi či pro-life billbordami.

 
Pridaj sa aj TY k tomuto veľkému dielu za zlepšenie ochrany života na Slovensku, buď s nami misionárom ochrany zivota a podpor nás. Ďakujeme.

Verejnú zbierku na podporu Národného pochodu za život vyhlásila nezisková organizácia Kanet, ktorá je organizátorom pochodu. Zapísalo ju Ministerstvo vnútra SR pod registrovým číslom 000-2018-036693. Zbierka prebiehala do 30.11.2019. Prispieť bolo možné vložením peňažných prostriedkov na určený bankový účet, kúpou predmetov a v čase od 14. 9. 2019 do 27. 9. 2019 aj do prenosných pokladničiek.  Získanú finančnú podporu sme použili na aktivity spojené s prípravou a realizáciou pochodu, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2019 v Bratislave. Vyúčtovanie nákladov na Národný pochod za život v roku 2015 nájdete na tomto linku.

pbs

Platobná brána dakujeme.sk

už onedlho 🙂


(obzvlášť Vám budeme vďační za pravidelný mesačný dar)

Ďakujeme za každé euro. Zbierame na rôzne typy výdavkov:

DOBROVOĽNÍCI

Sú to ľudia, bez ktorých by sa Pochod nemohol uskutočniť, sú jeho dušou, robia to z lásky k životu, zadarmo vo svojom čase. Celkovo sa o účastníkov pochodu bude starať viac ako 360 dobrovoľníkov, ktorí sú rozdelení do viacerých tímov, konkrétne: programový, upratovací, stavebný, logistický, výjazdový, komunikačný a tím, ktorý zabezpečuje zázemie pre dobrovoľníkov a účastníkov. Väčšina dobrovoľníkov príde už v piatok a bude sa podieľať na prípravách až do nedele. Za vyzbierané financie im zabezpečíme stravu a nocľah.

Cieľová suma: 5000€ Hľadáme 100 ľudí po 50€

PROPAGÁCIA

Je veľmi dôležité, aby sa informácia o konaní Pochodu dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí, aby sa nás mohlo čím viac spoločne stretnúť a takto osláviť hodnotu života. Zároveň tým vydáme svedectvo o tom, čo je skutočne dôležité. Ak chceme, aby sme zabezpečili dosah na desiatky tisíc ľudí, je potrebné využiť okrem tradičných komunikačných prostriedkov, ako sú plagáty vo farnostiach, letáky na kresťanských fetivaloch, billboardy, letáky v MHD a pod., aj propagáciu v online médiách, čo stojí značné finančné prostriedky. Za vyzbierané financie zabezpečíme širokú propagáciu pochodu.

Cieľová suma: 10 000€ Hľadáme 100 ľudí po 100€

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Koncerty umelcov sú často silným zážitkom práve preto, že upútajú zrak i sluch návštevníkov. O to dôležitejšie je preto, aby pozitívne posolstvá o živote zazneli tak, aby sa nedali prepočuť 🙂 

Technika je neoddeliteľnou súčasťou toho, aby každý účastník Pochodu počul a videl dobre z hocijakého miesta. Vyzbierané financie použijeme na náklady na pokrytie pódia, ozvučenia, osvetlenia, elektrocentrály, LED obrazoviek…

Cieľová suma: 30 000€ Hľadáme 150 ľudí po 200€

ZÁZEMIE PRE ÚČASTNÍKOV

Chceme zabezpečiť, aby sa každý jeden účastník mohol cítiť na pochode pohodlne a bezpečne, mal zabezpečený dostatok miest na občerstvenie, dostatočné množstvo toaliet, košov na odpad a pod. Vyzbierané financie použijeme práve na zabezpečenie týchto potrieb pre účastníkov pochodu.

Cieľová suma: 2500€ Hľadáme 250 ľudí po 10€

BALÓNY PRE NAJMENŠÍCH

Vieme, že naše najmenšie ratolesti veľmi poteší, ak dostanú pekný balón, preto im chceme dopriať tú radosť. Balón bude plniť okrem radosti detí aj evanjelizačnú funkciu, keďže na ňom bude krátky slogan, resp. posolstvo, ktoré vyzdvihuje život. Chceme, aby balóny s deťmi lemovali celú trasu Pochodu. Čím viac prostriedkov sa nám podarí vyzbierať, tým viac balónov bude na Pochode 🙂

Cieľová suma: 2500€ Hľadáme 250 ľudí po 10€

ĽUBOVOĽNÝ PRÍSPEVOK

Vo vyššie uvedených kategóriach sú vypísané niektoré z druhy výdavkov. Samotný pochod má však omnoho viac výdavkov, preto budeme vďační za každý jeden dar v ľubobvoľnej výške.

 

Pán Boh zaplať a odmeň Vašu štedrosť!

CELKOVÁ SUMA A AKTUÁLNY STAV

Súčet odhadovaných nákladov je: 

50 000€

Aktuálne sme cez účet vyzbierali:

* organizátori si vzhľadom na komplexnosť podujatia vyhradzujú právo presúvať dary medzi kategóriami