Menu Zavrieť

Podporujeme zákonné zlepšenie ochrany nenarodených lepšou informovanosťou mamičiek

Milí ochrancovia života,
veľká vďaka za všetko, čo robíte pre ochranu života a rodiny, veľmi si to ceníme. Každá jedna minúta či euro venované týmto aktivitám nikdy nezostanú zabudnuté a veľmi pomáhajú, hoci to možno niekedy podceňujeme. Skutočne, veľká vďaka vám za všetko. 

Odmietnutie prolife zákonov 3 dni po pochode

S veľkým sklamaním sme prijali informáciu, že iba tri dni po masovom 3. Národnom pochode za život poslanci neprijali ani jeden zo 4 návrhov zákonov, ktoré by zlepšili ochranu nenarodených detí. Z toho jeden neprešiel len o jeden hlas. Je to veľmi smutné, no nenechávame sa odradiť a pracujeme ďalej. Hlasovania jednotlivých poslancov si môžete pozrieť tu.

Aktuálne dianie – chceme lepšiu informovanosť matiek pred potratom – STOP hoaxom

Iste ste zachytili, že sa v posledných dňoch opäť rozhorela verejná diskusia o ochrane života po tom, ako jedna z vládnych strán predložila návrh, ktorý by zaviedol povinné odovzdanie sono obrázku nenarodeného dieťaťa mamičke a vypočutie si tlkotu jeho srdca pred potratom. Diskusia sa posunula absurdným smerom, keď sa namiesto smrti dieťatka začalo zdôrazňovať jeho (nepodložené) možné poškodenie ultrazvukom v Dopplerovom móde. Mnohé médiá sa tohto hoaxu rady chytili, na vysvetlenie situácie sme teda vydali tlačovú správu a Patrik Daniška k nemu hovorí fakty a cituje medzinárodné organizácie venujúce sa ultrazvuku.

Že je takéto vyšetrenie realitou aj v zahraničí si môžete overiť na tomto videu (od cca 1:35 minúty), kde lekár mamičke púšťa tlkot srdca jej 6-týždňového bábätka a ona má z neho i z odovzdaného sono obrázku dieťatka radosť. Ako vidno, lekár púšťa tlkot srdiečka mamine dokonca dva krát, takže o akom poškodzovaní dieťatka niektorí hovoria? 

Napriek tomu, že sa viacerí odborníci, vrátane dr. Wallenfelsa citovaného v našej tlačovej správe (viď nižšie), vyjadrili že nebola dokázaná nebezpečnosť tohto vyšetrenia pre deti v 1. trimestri, v tzv. mainstreamových médiách sa tieto odborné stanoviská neobjavujú (výnimkou bola diskusia na TA3, kde dostal priestor MUDr. Andrej Mikolášik). 

Je škoda, že sa téma zideologizovala namiesto toho, aby sa vo verejnosti riešila odborným diskurzom rešpektujúcim odborné názory. Takto sa v spoločnosti vyoráva brázda nedôvery ľudí voči mainstreamovým médiám. 

Podporujeme aj čiastkové kroky, aj zlepšenie ochrany nenarodených lepšou informovanosťou mamičiek pred potratom

Ako organizátori Národného pochodu za život podporujeme predložený návrh zákona, ktorý napriek tomu, že sme v 21. storočí a vždy existuje lepšie riešenie ako potrat, žiaľ neprináša zastavenie potratovej praxe ani zásadné obmedzenie potratov bez udania dôvodu. Tento zákon však môže obmäkčovať srdcia lekárov a mamičiek pred potratom. 

Lekár je jedným z posledných ľudí, ktorí môžu mamu, často do potratu tlačenú otcom dieťaťa, rodinou, finančnými či inými okolnosťami, presvedčiť, dať jej nádej a podať pomocnú ruku. Môže a už podľa dnes platného zákona má matke pred potratom povedať o rizikách potratu (viď napr. www.cenapotratu.sk), o alternatívach i o pomáhajúcich organizáciách. Ak bude prijatá aktuálne predložená novela zákona, bude zakázaná reklama na potraty (prítomná napr. v internetových vyhľadávačoch) a mamy budú lepšie informované, dostanú do rúk ďalšie fakty o svojom dieťati. Ako o tom hovoria aj príbehy mamičiek, ktoré presvedčil sono obrázok ich dieťatka, aby nešli na potrat, sme presvedčení, že táto novela bude zachraňovať matky a deti od utrpenia a smrti.

Čo môžete urobiť?

Chceli by sme vás poprosiť, aby ste
1. sledovali aktuálne dianie a lajkovali a zdieľali veci z nášho Facebooku,

2. modlili sa za obmäkčenie sŕdc poslancov,

3. boli pripravení v konkrétnom čase urobiť konkrétnu akciu, ku ktorej vám ešte napíšeme. 

Veľká vďaka za vašu podporu a pomoc.
Tomáš Kováčik, Patrik Daniška, Marek Michalčík, Martina Bednáriková a ostatní členovia organizačného tímu pochodu

PS: Prosíme o finančnú podporu aktivít, ktoré chceme aj v období medzi pochodmi vyvíjať na zlepšovanie ochrany života. Aktívni sme najmä na Facebooku a Instagrame, kde chceme aj platenou reklamou šíriť prolife posolstvá najmä medzi mladými ľuďmi.
Číslo účtu: SK64 0200 0000 0031 3550 9051, variabilný symbol: 1111

Názor odborníka z našej tlačovej správy

MUDr. Ivan Wallenfels, gynekológ: „Ako odborník s dlhoročnou praxou viem, že zobrazenie dieťaťa ultrazvukom pomáha matkám lepšie pochopiť, že pod srdcom nosia nového človeka, svoje vlastné dieťa. Moderná medicína nám aj takto môže pomôcť zachrániť život nenarodeného dieťaťa.“

„Ultrazvukové vyšetrenie je štandardnou a bezpečnou procedúrou, ktoré matka a jej nenarodené dieťa absolvuje niekoľkokrát počas tehotenstva. V praxi používame aj tzv. dopplerovské vyšetrenie, ktoré umožňuje zachytiť tlkot srdca dieťaťa. Toto vyšetrenie je využívané špecialistami aj v prvom trimestri na diagnostiku niektorých vývojových vád. Podľa Medzinárodnej spoločnosti pre ultrazvuk v pôrodníctve a gynekológii (ISUOG) je v klinicky odôvodnených prípadoch použitie dopplerovského vyšetrenia v prvom trimestri v poriadku. Ak takéto vyšetrenie môže prispieť k záchrane života pred umelým potratom, je jeho použitie jednoznačne odôvodnené. Zvlášť ak toto vyšetrenie trvá len niekoľko sekúnd.“

Marek Michalčík dodal: „Ultrazvuk je pre dieťa rozhodne menej nebezpečný, ako umelý potrat. Apelujeme na všetkých poslancov, aby aj týmto zákonom zlepšili informovanosť matiek pred potratom a odhlasovali aj v druhom a treťom čítaní predložený návrh.“

Ako matka si dovoľujem požiadať pani prezidentku, aby návrh poskytujúci kvalitnejšie informácie matkám pred potratom nevetovala a aj vďaka nemu pomohla zlepšiť ochranu matiek a ich nenarodených detí. Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat. Nenarodené deti a ich matky si zaslúžia viac,“ uzavrela Annamária Cerovská.