Menu Zavrieť

Kultúra života na Lumene 2018

Na základe spolupráce neziskovej organizácie KanetRádia Lumen každý mesiac vysielame jednu reláciu, ktorá sa venuje témam súvisiacim s kultúrou života.

Relácie sú zaradené v cykle Vitaj doma, rodina a vysielajú sa v niektorú nedeľu v mesiaci o 14:00. Zodpovedným redaktorom a moderátorom za Rádio Lumen je Ondrej Rosík. Spolumoderátorom a autorom scenárov je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a Koordinátor sekcie kultúry života, Kanet, n.o.

Nižšie nájdete linky na relácie odvysielané v roku 2018.

Archív relácií z roku 2017 nájdete na tejto linke.

 

  1. relácia, január 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 28. 1. 2018, 14:00

Téma: Mladí prolajferi. Čo vedie mladých k angažovanosti za ochranu života? Prečo je dôležité, aby mladí žili svojim životom kultúru života?

Hostia: Lucia Labašová, 4Life mission UPC Bratislava, Martina Bednáriková, 40 dní za život.

 

2. relácia, marec 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 25. 3. 2018, 14:00

Téma: 9 mesiacov za život a modlitba za život

Hosť: ThLic. Dušan Škurla, PhD., zodpovedný za apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze

 

3. relácia, apríl 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 29. 4. 2018, 14:00

Téma: Darcovstvo orgánov a transplantácia

Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., predseda Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR,  Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie, Ústav zdravotníckej etiky

 

4. relácia, jún 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 3. 6. 2018, 14:00

Téma: Prvé dieťaťa zo Slovenska operované pred narodením

Hosť: Katarína Krajčoviechová s manželom, prvá Slovenka, ktorej operovali dieťa pred narodením

Linka na reláciu

 

5. relácia, júl 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 1. 7. 2018, 14:00

Téma: Kultúra života ako misijné poslanie cirkvi

Hosť: Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup

Linka na reláciu I. časť

Link na reláciu II. časť