Menu Zavrieť

Poslanci NR SR dostali pozvánku na Pochod

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ako hlavný organizátor a iniciátor Národného pochodu za život vyzvala všetkých 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby podporili Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra v Košiciach. Urobila tak v liste, ktorý im v týchto dňoch adresovala.

List prinášame v plnom znení.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

dovoľte mi, aby som sa Vám v  mene Konferencie biskupov Slovenska poďakoval za Vašu prácu v  Národnej rade Slovenskej republiky v prospech spoločného dobra. Je vždy cenné, keď konáte podľa svedomia a  hľadáte také riešenia, ktoré by v  rozličných oblastiach života pomohli viesť našim občanom dôstojný a  pokojný život.

Katolícka cirkev na Slovensku sa dlhodobo usiluje prostredníctvom evanjelia motivovať ľudí ku konaniu dobra a  postojom úcty voči každému človeku. Mnohí naši veriaci sa venujú najmä tým skupinám, ktoré sú najslabšie: deťom, mládeži, rodinám, chorým, starším a  handicapovaným ľuďom. Život je totiž vždy darom.

Dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozval na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v  nedeľu, 22. septembra 2013 o  14.30 hod. v Košiciach. Všetci si želáme, aby toto stretnutie bolo oslavou života, ktorý si zaslúži už od počatia úctu a  ochranu. Pozývame Vás k verejnej podpore tomuto jedinečnému podujatiu.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, Konferencia biskupov Slovenska sa v  tomto roku usiluje zvlášť poukázať na ideológiu rodovej rovnosti (gender), ktorá je kľúčom k  pochopeniu kultúrnych zmien v posledných desaťročiach. Bolo by nedorozumením pliesť si ju s  rovnoprávnosťou mužov a  žien. Táto ideológia je zodpovedná za systematické útoky proti rodine a  manželstvu. Uvedomujeme si, že mnohí ju podporujú z  neznalosti.

Dovoľte mi, aby som Vám v  mene Konferencie biskupov Slovenska venoval dve publikácie, ktoré sa tejto téme podrobne venujú. Zborník prednášok „Pochopiť ľudskú dôstojnosť“ z  podujatia, ktoré sa konalo 26.4.2013 v Bratislave pod našou záštitou a  preklad dokumentu Španielskej biskupskej konferencie „Pravda o  ľudskej láske, ktorý zvlášť v  štvrtej časti jasne vysvetľuje ideové zázemie a  praktické dôsledky tejto ideológie.

Mám nádej, že spoločnými silami dokážeme rozvíjať kultúru života, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je úcta voči každému ľudskému životu, i  tomu počatému, chorému a  slabému.

Do ďalšej práce Vám zo srdca vyprosujem hojnosť Božích darov.

Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup – metropolita
predseda Konferencie biskupov Slovenska

Všetkým poslancom NR SR