Menu Zavrieť

Radostnú Veľkú noc!

Milí priatelia života a rodiny,

z organizačného tímu Národného pochodu za život Vám zo srdca prajeme požehnanú Veľkú noc!

Nech Vás naplní láska štvrtka, kedy nám Pán daroval seba samého v Oltárnej sviatosti, viera piatka, kedy sa za nás obetoval na kríži, nádej soboty, kedy očakávame naše vykúpenie, a víťazstvo nedele, kedy vstal z mŕtvych!